”Ponderea celor care lucrează, în totalul de 692.390 persoane cu dizabilităţi din România, este de 4,08%, iar dacă scădem numărul copiilor cu dizabilitate şi al celor cu handicap grav, care desigur nu pot munci, procentul ocupării va creşte. Şi nu va mai fi un 4% ci mult mai mult, o să fie 12,60%, dar şi aşa, tot pe ultimul loc în Europa suntem în privinţa gradului de ocupare a persoanelor cu handicap. Ţările nordice au în jur de 50% şi 54% grad de ocupare, Luxemburgul şi Marea Britanie – 40%, fiind cam pe la media europeană, iar Polonia – 20%”, a spus Ramona Ivănuş.
Potrivit unui raport de analiză privind structura pieţei de muncă disponibilă pentru persoanele cu dizabilităţi, realizat de Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională (CREFOP), principalele bariere în calea integrării profesionale sunt: nivelul scăzut de educaţie al persoanelor cu dizabilităţi (8,3% au studii superioare), programe de formare profesională neadaptate, discriminarea angajatorilor, stimă de sine scăzută, supraprotecţia familiei şi, nu în ultimul rând, lipsa de flexibilitate a angajatorilor cu privire la programul de lucru. ”Situaţia ar putea fi schimbată dacă toţi vom pune umărul, dar dacă statul ar ieşi la rampă cu unele constrângeri legislative, ştiţi că unde-i lege nu-i tocmeală, lucrurile ar fi accelerate. Firesc ar fi ca, din solidaritate, noi toţi să deschidem uşa acestor oameni şi să-i facem partenerii noştri”, a spus Ramona Ivănuş.
Aceasta a arătat că s-a referit cu precădere la ”constrângeri legislative şi nu la facilităţi pentru că acestea din urmă există, dar nu sunt accesate de către toţi angajatorii”. Propunerea rezultată din raportul CREFOP constă în modificarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a impune companiilor să angajeze ”un număr mic, la început” de persoane cu dizabilităţi, astfel încât România să se apropie, în timp, de media europeană.
În vederea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România (AHSR) derulează proiectul ”Insert”, în parteneriat cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor Persoanelor cu Handicap din Ungaria (MEOSZ), Asociaţia Handicapaţilor Fizici din Harghita şi fundaţia CREFOP. Proiectul, în valoare totală de peste 19,69 milioane lei se derulează în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013 şi vizează ‘construirea unei reţele de reabilitare şi integrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi din România, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii’. Până în prezent au fost activate cinci centre de integrare în trei dintre regiunile de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Centru) şi câteva zeci de persoane au urmat cursuri de calificare. ”La finalul proiectului, cert este că va trebui să avem 100 persoane cu dizabilităţi angajate, iar cele zece meserii pentru care am derulat cursuri de calificare profesională (tehnician maseur, operator IT, tehnician mecanic, peisagist floricultor, confecţioner-asamblor articole textile etc) au fost alese în baza cerinţelor angajatorilor, a cercetării pieţei muncii”, a mai spus Ramona Ivănuş.