Potrivit comunicatului, la 3 săptămani după preluarea mandatului, a fost demarat efectiv  cel mai important proiect strategic al CNAS, cardul naţional de sănătate. Primul card de sănătate  a fost tipărit  în data de 16 iulie 2013. În prezent sunt tipărite şi personalizate  peste 6 milioane de carduri. "Estimăm că, cel târziu, la începutul anului 2015, decontarea serviciilor medicale s-ar putea  realiza numai pe baza cardului de sănătate", se arată în comunicat.

Pentru dosarul electronic de sănătate a fost creată structura de bază de colectare, analiză si agregare a datelor medicale.Începând cu data de 21 martie 2014, Dosarul Electronic de Sănătate va fi testat  timp de o lună, iar după  data de 21 aprilie 2014  va intra în producţie.

 În ceea ce priveşte Bugetul CNAS, se vizează aducerea la zi a plăţilor pentru medicamente şi materiale sanitare: începând cu luna iulie 2013, pentru respectarea prevederilor Directivei pentru combaterea plăţilor întârziate, transpusă în Legea nr. 72/2013, CNAS a modificat calendarul de plăţi. Astazi aceste plăţi se fac  la 60+30 de zile, conform legislaţiei.

Anul acesta a fost prima data nu s-au mai angajat credite din bugetul anului următor.

Totodată, a fost înfiinţată Direcția Generală de Monitorizare, Control şi Antifraudă este o structură specializată din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care efectuează activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, având rolul de a coordona, monitoriza, investiga şi combate fraudele în cadrul acestui sistem.

Prima acţiune a DGMCA a fost realizată la finalul anului 2014. În urma neregulilor depistate la aceste controale, s-a dispus reținerea unui procent de 1% din valoarea de contract aferentă lunilor în care au fost identificate nereguli, aproximativ 1.500.000, pentru 8 din cele 10 spitale controlate.

În anul 2013 s-au efectuat plăţi externe în valoare de  33,3  mil euro (din suma totală de 168 milioane euro).        Suma plătită în anul 2013 reprezintă cea mai mare plată efectuată de România de la data aderării şi până în prezent. (cu 30% mai mare decât totalul plăţilor efectuate în perioada 2007-2012).

"Bugetul alocat pentru acest an permite plata în totalitate a datoriilor către furnizorii externi (585 milioane lei).   Preşedintele CNAS a efectuat vizite în Austria şi Germania şi a asigurat autorităţile din sistemul de sănătate ca ne vom achita datoriile.  Nu mai sunt semnale că în aceste ţări românilor li se refuză accesul la servicii medicale", se arată în comunicat.

Te-ar putea interesa și: