Primele intrate în dezbaterea parlamentarilor au fost bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Senatului şi Camerei Deputaţilor, ele fiind adoptate fără modificări faţă de varianta în care au fost stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, în anexele la proiectul bugetului de stat pe 2011. Cele trei anexe ale bugetului au fost adoptate cu majoritatea voturilor senatorilor şi deputaţilor prezenţi.
Au urmat bugetele Consiliului Concurenţei şi Curţii de Conturi, care au fost aprobate de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, în forma amendată de membrii comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament.
Astfel, parlamentarii au admis, în cazul bugetului Curţii de Conturi, un amendament aprobat de comisiile de resort, care prevede transferul sumei de 4,5 milioane lei de la cheltuielile de personal către cheltuieli de capital.
Potrivit execuţiei preliminate pentru anul 2011, Curtea de Conturi are un buget alocat de 144.097 lei, în scădere cu 4,76% faţă de anul 2010, cu o sumă de 151.302 lei.
La rândul său, Consiliul Concurenţei are prevăzut pentru 2011 un buget de 35,316 milioane lei, în scădere cu 7% faţă de 2010, când suma prevăzută s-a ridicat la 37,98 milioane lei.
Bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, suplimentat cu 10 milioane lei
Parlamentarii au fost ceva mai darnici când a fost vorba despre bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei. Astfel, acesta a fost suplimentat cu 10 milioane lei, faţă de cea alocată, de 63.828.000 de lei.
Amendamentul, aparţinând comisiilor reunite juridice ale celor două camere, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în comisiile reunite de buget, după ce a fost una dintre principalele solicitări ale Opoziţiei în negocierile care au avut loc, sâmbătă, cu reprezentanţii Puterii, pe marginea proiectului bugetului de stat pe 2011.
Bugetele celorlalte instituţii din domeniul Justiţiei – Curtea Constituţională din România (CCR), Consiliul Legislativ (CL) şi Avocatul Poporului (AP), precum şi cel al Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS) – au fost aprobate fără amendamente, cu majoritatea voturilor senatorilor şi deputaţilor prezenţi.
Bugetul pe 2011 al Avocatului Poporului este de 5.570.000 lei, în scădere faţă de cel de anul acesta.
În ceea ce priveşte bugetul Curţii Constituţionale pe 2011, acesta este de 12.592.000 lei, iar cel al Consiliului Legislativ de 5.492.000 lei, ambele în scădere cu aproximativ 4% faţă de execuţia bugetară preliminată pe 2010.
Bugetul CNSAS pe 2011 este de 12.844.000 lei, în creştere cu 1,48% faţă de execuţia bugetară preliminată pe 2010.