Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand in vedere:
– art. 52 si art. 54 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 5 pct. 1 si art. 7 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001;
– Referatul de aprobare comun nr. 656 din 10 mai 2001 al Directiei juridic si contencios si nr. 137 din 14 mai 2001 al Directiei salarizare, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
emite urmatorul ordin:
Art. I. – Normele privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
– Alineatul 3 al literei c) de la punctul 1 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
„Pentru persoanele fizice care nu sunt asigurate in conditiile prevazute la lit. a) si b) cota de 7% li se va calcula la nivelul unui salariu minim brut pe tara, stabilit prin hotarare a Guvernului;”
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.