Pedeapsa cu închisoarea pentru aceste infracțiuni de mediu

O nouă directivă europeană obligă România să introducă pedepse severe pentru captarea apelor de suprafață sau subterane, atunci când aceasta acțiune poate afecta starea cantitativă sau potențialul ecologic al resurselor de apă. Această măsură face parte dintr-un pachet mai larg de reglementări ce vizează protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Directiva adoptată de Parlamentul European și Consiliul European are ca obiectiv principal introducerea de sancțiuni penale pentru infracțiunile de mediu, inclusiv pentru captarea ilegală a apelor și pentru alte acțiuni care pot afecta grav ecosistemul.

Una dintre infracțiunile severe incluse în această directivă este captarea apelor de suprafață sau subterane, când acest lucru cauzează sau ar putea cauza daune semnificative stării ecologice sau potențialului ecologic al corpurilor de apă. De asemenea, se pedepsesc cu închisoarea infracțiunile care implică uciderea, distrugerea, prelevarea, deținerea, vânzarea sau oferirea spre vânzare a speciilor de faună sau floră sălbatică enumerate în anexa IV sau V a Directivei 92/43/CEE, care includ, printre altele, specii precum ursul brun, lupul, vidra sau ariciul.

„Creșterea numărului de infracțiuni împotriva mediului și a efectelor acestora, care subminează eficacitatea dreptului Uniunii privind mediul, reprezintă un motiv de preocupare continuă la nivelul Uniunii. Astfel de infracțiuni se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor statelor membre pe teritoriul cărora sunt comise. Astfel de infracțiuni reprezintă o amenințare la adresa mediului și necesită prin urmare un răspuns adecvat și eficace, pentru care este necesară de multe ori o cooperare transfrontalieră eficace”, se arată în directiva europeană, potrivit national.ro.

Directiva urmărește să asigure un răspuns adecvat și eficace în fața de aceste infracțiuni de mediu, care au devenit tot mai frecvente și mai periculoase în ultima perioadă, cu impacturi transfrontaliere.

Ce mai prevede directiva europeană

Inițiatorii actului normativ consideră că normele existente privind sancțiunile în domeniul mediului nu au fost suficiente pentru a asigura respectarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția mediului, motiv pentru care cer introducerea unor pedepse mai dure și mai eficiente.

În contextul noilor reglementări, statele membre sunt obligate să introducă sancțiuni penale pentru aceste infracțiuni interzise de lege și să armonizeze tipurile și nivelurile sancțiunilor.

Mai mult, directiva dorește să fie considerată infracțiune introducerea în mediu a unor diferite forme de energie, cum ar fi căldura, sursele de energie termică, zgomotul, inclusiv zgomotul subacvatic, și alte surse de energie acustică, vibrații, câmpuri electromagnetice, electricitate sau lumină, care pot cauza daune semnificative calității aerului, apei sau solului sau daune semnificative unui ecosistem, animalelor sau plantelor sau decesul unei persoane sau vătămarea gravă a persoanelor.

„Diverse instrumente ale dreptului Uniunii privind mediul reglementează introducerea energiei în mediu, de exemplu în domeniul protecției apei, al mediului marin, al reducerii zgomotului, al gestionării deșeurilor și al emisiilor industrial, iar introducerea ilegală de energie în mediu trebuie să constituie infracțiune”, se mai arată în directiva europeană.