În contextul situaţiei  bune la nivel mondial, acţiunile, obligaţiunile şi monedele estice au recuperat semnificativ.

Astfel, se pune întrebarea: este un moment bun de intrare sau ne putem aştepta la un nou recul economic? În general, comparativ cu majoritatea regiunilor dezvoltate economic, pieţele emergente îşi menţin poziţia de lider în ceea ce priveşte creşterea economică. Mai ales în America Latină şi Asia se înregistrează un anumit nivel de decuplare faţă de naţiunile industrializate. Pentru Europa de Est însă, situaţia nu este la fel de pozitivă, pe de o parte datorită legăturilor foarte strânse cu zona euro şi, pe de altă parte, datorită faptului că au fost iniţiate puţine programe de stimulare din partea statului. Cu toate acestea, situaţia economică fundamentală a cunoscut o modificare considerabilă. În special, balanţa de cont curent s-a îmbunătăţit semnificativ. Programele de sprijin economic venite de la Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au stabilizat moneda. Împrumuturile în monedă străină se vor reduce, iar ameninţarea unei crize bancare datorate creditelor neperformante nu reprezintă o problemă. Îngrijorările sunt legate mai ales de creşterea deficitelor la nivelul bugetelor de stat. Redresarea economică mondială se va resimţi în Europa de Est cu o oarecare întârziere, dar regiunea deţine un potenţial considerabil de recuperare economică.

Pe fondul recuperării semnificative a pieţei monetare şi de obligaţiuni din Est, Raiffeisen Capital Management oferă un raport şi mai atractiv risc/câştig în ceea ce priveşte obligaţiunile de stat cu maturitate de 5-10 ani denominate în monedă locală. Într-o primă fază, acest lucru este valabil pentru Ungaria, însă şi titlurile poloneze sunt interesante. Considerăm că procesul de convergenţă economică nu a luat sfârşit, ci mai degrabă orizontul temporal s-a modificat. În opinia noastră, Ungaria este una dintre următoarele candidate pentru aderarea la euro. În ceea ce priveşte monedele care cunosc fluctuaţii puternice datorate sentimentului global pentru risc, pe termen scurt, sunt posibile deprecieri semnificative, fapt ce poate conduce la oportunităţi atractive de cumpărare.

Redresarea economică mondială se va resimţi cu întârziere în Europa de Est, dar potenţialul rămâne foarte mare.
Gerhard Aigner, general manager Raiffeisen Capital Management Viena