O treime dintre companii, în special din categoria întreprinderilor mari, au fost inovative în perioada 2006-2008, valoarea totală a cheltuielilor pentru inovare fiind, numai în 2008, de 10,26 miliarde lei, din care cea mai mare parte vizează achiziţia de maşini, echipamente şi software.

„Rezultatele cercetării statistice de inovare pentru perioada 2006-2008 arată că o treime din rândul întreprinderilor româneşti au fost întreprinderi inovative cu inovări tehnologice sau non-tehnologice şi două treimi au fost întreprinderi non-inovative. Din numărul inovatorilor tehnologici una din opt întreprinderi a inovat un produs, una din trei întreprinderi a inovat un proces şi aproximativ una din două întreprinderi a implementat şi dezvoltat atât produse cât şi procese noi. Inovatorii non-tehnologici au implementat şi dezvoltat mai multe inovări organizaţionale decât de marketing”, se arată într-un coumunicat al Institutului Naţionale de Statistică.

Întreprinderile mari sunt mai inovative decât cele mici şi mijlocii. Astfel, şase din zece întreprinderi mari sunt inovative şi numai trei din zece întreprinderi mici şi mijlocii. Pe activităţi, domeniul industriei este mai inovativ decât domeniul serviciilor. Achiziţionarea de maşini, echipamente şi software a fost principala activitate în care au fost implicate întreprinderile pentru realizarea activităţilor inovative.

Companiile din IT&C, frutanşe

„Pe activităţi economice, inovatorii de produse cu ponderea cea mai mare sunt cei din domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor cu o pondere de (5,7%) în timp ce inovatorii de procese cu ponderea cea mai mare sunt cei din domeniul producţiei şi furnizării energiei electrice, termice, gaze şi aer condiţionat. Pentru inovatorii de produse şi procese se evidenţiază domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor cu o pondere de (12,7%)”, se precizează în comunicat.

Din totalul cheltuielilor de inovare, doar 14,1% s-au cheltuit pentru activităţi de cercetare-dezvoltare. Întreprinderile din domeniul industriei cheltuiesc mai mult pentru cercetare-dezvoltare decât cele din domeniul serviciilor.

Peste jumătate din numărul inovatorilor tehnologici au considerat calitatea bunurilor şi serviciilor ca principal obiectiv al inovării, iar jumătate din inovatorii tehnologici au menţionat ca obiectiv important extinderea gamei de bunuri şi servicii. Principala sursă de informare pentru inovare rămâne cea din cadrul întreprinderii.

Întreprinderile româneşti nu cooperează îndeajuns, conform sursei citate. Astfel, numai 2,7% din numărul întreprinderilor au cooperat în vederea realizării activităţilor inovative, principalii parteneri de cooperare fiind furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software.

SURSA: Mediafax