Însă după un an de la publicarea acesteia (legea 164/2016), deși inițiatorii au privit-o drept o reformă profundă menită să adapteze sectorul agricol la cerințele pieței, efectele se lasă așteptate. Definițiile neclare din lege, precum și lipsa clarificărilor privind potențiala calificare ca ajutor de stat sunt principalele cauze care au făcut-o inaplicabilă.

Premisa de la care s-a pornit și care a impus modificarea legii a fost fragmentarea acestei piețe și existența unui număr mare de jucători care slăbesc forța economică a micilor agricultorilor și îi face necompetitivi în relația cu finanțatorii și marii comercianți. Probabil există și cauze de ordin social-cultural care împiedică asocierea, cum ar fi reticența față de asociere sau neîncrederea față de potențiali parteneri, dar nici actuala formă a legii nu este lipsită de echivoc. Pe lângă neclaritățile sau omisiunile de ordin juridic, există un impediment important pentru utilizarea facilităților fiscale, respectiv a scutirilor de impozit pe profit și impozite pe proprietate.

Statutul fiscal al cooperativei, dificultate pentru aplicarea facilităților

Din punct de vedere fiscal, scutirea de impozit trebuie să fie acordată cooperativei, dar statutul său fiscal pune probleme. De ce? Pentru că deși cooperativa nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care membrii săi pun laolaltă activitățile pentru a facilita producția și valorificarea, există obligația ca entitatea formată prin asociere să se înregistreze fiscal. Rezultă că ea devine contribuabil al bugetului de stat și trebuie să i se aplice reglementările generale. Conform Codului fiscal (art 1 alin 4) “orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat”.

Prin urmare, în primul rând trebuie clarificat dacă această măsură reprezintă un ajutor de stat și, în caz afirmativ, trebuie clarificat dacă a fost emisă respectând procedurile pentru acordarea ajutorului de stat.

În aceste condiții, facilitățile fiscale rămân inaplicabile cu toate că există prevederi similare și în alte state tocmai pentru a spijini dezvoltarea micilor agricultori. Asocierile în cadrul cooperativei contribuie esential la creșterea puterii de negociere în relațiile comerciale, formarea prețurilor, reduce numărul de intermediari din lanțul de distributie, achiziția de materii prime și tehnologii, finanțare. Practic ar spijini dezvoltarea sectorului agricol și intrarea mult mai multor produse locale în rețelele comerciale.

 

Totuși, fără clarificările necesare privind punerea în practică, chiar dacă au fost aduse îmbunătățiri în urmă cu un an, oportunitatea legii devine chestionabilă, iar legiutorii ar trebui să reia discuțiile pe acest subiect. Cu atât mai mult cu cât, Codul Fiscal prevede faptul ca nicio altă instituție cu excepția Ministerului Finanțelor Publice nu poate elabora și emite norme fiscale.

Ce facilități fiscale prevede legea 164/2016:

  • scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole
  • scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani pentru cooperativele de achiziții și vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale și de mijloace tehnice necesare producției agricole, cât și vânzările produselor agricole, de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezență permanentă; manufacturiere și de mică industrie în agricultură; de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole și a efectivelor de animale care au cifră de afaceri anuală netă de până la 2.000.000 euro
  • scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă;
  • în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit și sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;
  • scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă;
  • scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceștia

Membrii cooperativei pot fi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (constituite conform OG 44/2008) și persoane fizice care plătesc impozit pe norma de venit; societăți comerciale microîntreprinderi care, conform noului Cod fiscal, plătesc impozit pe venit; societăți comerciale altele decât microîntreprinderi, care plătesc impozit pe profit.

Articol realizat de 

Camelia Malahov, Director Taxe, Deloitte România


Andreea Geacu, Manager Taxe, Deloitte România