Aşa cum explică reprezentanţii Verida Credit, obligativitatea notării în Cartea Funciară a gajurilor pe creanţe ipotecare implică o creştere de costuri, iar în cazul emisiunilor de obligaţiuni ipotecare, care se emit în general cu gajare de credite, o situaţie inedită: acelaşi gaj pus de două ori şi plătit de două ori.
“Ipoteca mobiliară (- înainte de intrarea în vigoare a noului Cod Civil se numea garanţie reală mobiliară şi gaj) în măsura în care poartă asupra ei a unei creanţe garantate cu ipotecă, trebuie notată pentru opozabilitate faţă de terţi şi în Cartea Funciară. Deşi noul Cod Civil, consacră, ca şi în reglementarea trecută, ca publicitatea ipotecii mobiliare se realizează prin înscriere la Arhiva Electronică, Legea de punere în aplicare a noului Cod Civil, nr. 71/2011 simte nevoia să adauge şi obligativitatea notării în cartea funciară, în cazul în care obiectul garanţiei este o creanţă la randul ei garantată cu o ipotecă, de data aceasta imobiliară. Pe lângă faptul că este o dispoziţie nealiniată cu cea similară din Codul Civil, are raţiuni care nu pot fi identificate şi creeză în aplicarea ei practică complicaţii majore”, spune Alexandra Popa, jurist Verida Credit.
O altă situaţie, creată de data aceasta de către cartea funciară, exclusiv printr-o interpretare greşită a noului Cod Civil, este refuzul, neunitar e adevarat, de a înscrie în cartea funciară sau radia din ea, orice act sau fapt juridic care nu este constatat printr-un înscris autentic. Atragem atenţia, că noul Cod Civil prevede această obligativitate doar pentru înscrierea sau radierea drepturilor tabulare dobândite, transformate sau stinse prin convenţie.