În 2018, s-au decontat rețete cu compensare de 90% pentru numeroase persoane care nu aveau dreptul. S-au acordat medicamente compensate pe numele unor persoane decedate la Casele de Sănătate din Ilfov, Vaslui, București și Gorj, doar în acest caz fiind o pagubă de aproape 600.000 de lei, potrivit Europa FM. De asemenea, au fost acordate și tratamente gratuite unor persoane care nu ar fi trebuit să beneficieze de asemenea servicii (compensare 100%). În ce priveşte CNAS, Curtea de Conturi arată că nu au fost monitorizate corespunzător nici tratamentele şi serviciile medicale acordate asiguraţilor străini.

Potrivit Curții de Conturi, prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu bunuri și servicii suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) nu au fost respectate în cadrul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate teritoriale cu furnizorii de servicii medicale și produse farmaceutice, respectiv validarea și decontarea, în anul 2018, a unor prescripții medicale fără respectarea prevederilor legale, astfel:

– cu compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor pentru persoane care nu se încadrau în categoria pensionarilor cu drept de decontare a acestora, în sumă de 352.000 de lei;

– raportate de furnizorii de servicii medicale pentru persoane decedate, precum și prescrierea și/sau eliberarea de medicamente pe numele unor persoane decedate;

– servicii medicale acordate în ambulatoriu pentru pacienți internați în aceeași perioadă în regim de spitalizare continuă, în sumă de 881.000 de lei;

– de medicamente, DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare de 100% din prețul de referință, cu încălcarea protocoalelor terapeutice, în sumă de 30.000 de lei;

– de medicamente cu compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru persoane care nu se încadrau în categoria „veterani”, în sumă de 513.000 de lei;

– în regim de compensare pentru persoane care nu aveau calitatea de beneficiari ai indemnizației de șomaj, în valoare de 6.738.000 de lei.

De asemenea, s-a constatat nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Erori şi deficienţe la casele teritoriale de asigurări de sănătate

În același timp, în 2018, la nivelul caselor teritoriale de asigurări de sănătate, Curtea de Conturi a constatat mai multe abateri, erori și deficiențe, printre care active fixe prezentate la o valoare mai mare decât cea reală, bani reprezentând contravaloarea unor concedii medicale ținuți în conturi nejustificat sau validarea și decontarea nelegală a unor prescripții medicale precum:

– în regim de compensare, pentru persoane care nu se încadrau în categoria persoanelor cu handicap, a beneficiarilor de indemnizații de șomaj, precum și pentru unele persoane care nu beneficiau de ajutor social, în sumă de 3.004.000 lei (CAS: Olt, Ilfov, Vaslui, Teleorman, Alba, Gorj și Suceava);

– cu compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor din sublista B, pentru persoane care nu se încadrau la categoria „pensionari cu venituri mai mari de 1.000 lei/lună”, în sumă de 266 mii lei (CAS: Alba, Covasna, Ilfov, Olt, București, Teleorman, Gorj, Timiș, Vaslui și Suceava);

– cu compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor, pentru categoria de asigurați „veterani” sau pentru beneficiari ai unor legi speciale, în sumă de 47 mii lei, în condițiile în care persoanele respective nu dețineau această calitate (CAS: Covasna, Gorj și Vaslui);

– pe numele unor persoane decedate, în sumă de 598.000 de lei (CAS: Ilfov, Vaslui, București și Gorj);

– acordate în ambulatoriu pentru pacienții internați în aceeași perioadă în regim de spitalizare continuă, în sumă de 174 mii lei (CAS: Alba, Ilfov, Olt, București, Teleorman și Vaslui);

– pentru servicii medicale de investigații paraclinice efectuate peste 90 de zile de la data emiterii biletului de trimitere, în suma de 24 mii lei (CAS Alba);

– pentru medicamente, DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare de 100% și 50% din prețul de referință, cu încălcarea protocoalelor terapeutice, în sumă de 42 mii lei (CAS Ilfov).