Potrivit deciziei oficialilor, înregistrarea acestor contracte ar fi trebuit să fie posibilă și în varianta online. Astfel, românii ar fi trebuit ca încă de acum o lună să poată înregistra electronic aceste acte.

Momentan, acest lucru nu este posibil. Românii pot înregistra contractele doar fizic, la ghișeul ANAF.

Se pare că mecanismul de înregistrare online încă nu este foarte bine pus la punct, deși Ordinul ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică de mai bine de o lună.

Potrivit ordinului, cei aflați în această situație trebuie să se deplaseze la organul fiscal în rază teritorială a căruia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții, la organul fiscal unde persoana fizică rezidentă care închiriază are domiciliul fiscal sau la cel în raza căruia se află imobilul, dacă e vorba de un nerezident (locatorul, nu locatarul).

Ce acte sunt necesare?

Aveți nevoie de:

-o copie a contractului sub semnătură privată încheiat cu locatarul

-o cerere de înregistrare a contractului (în dublu exemplar)

Noua procedură este opțională, iar persoanele care vor dori înregistrarea contractului nu vor fi nevoite să aducă dovada fiscalizării respectivelor venituri prin declarația unică.