O delegaţie a Ministerului IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de afaceri (MIMMCMA), condusă de ministrul Constantin Niţă, s-a întâlnit în cursul zilei de azi cu Benoit Blarel, şeful Biroului Băncii Mondiale din România.

Întâlnirea s-a înscris pe linia politicii unui dialog deschis, permanent, eficient şi activ promovat de minister atât cu reprezentanţii mediului de afaceri, cât şi ai unor organisme internaţionale de prestigiu.

Reuniunea a avut două obiective principale, respectiv:

1. Prezentarea de către ministrul Constantin Niţă a măsurilor vizate în condiţiile actualului context economic intern şi internaţional, pentru a diminua efectele negative asupra operatorilor economici, în special asupra IMM-urilor.

Acţiunile pe termen scurt şi mediu ale MIMMCMA au ca obiective principale: creşterea accesului IMM-urilor la finanţare, simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, diminuarea birocraţiei, a poverii administrative şi fiscale, a parafiscalităţii, încurajarea unui mediu de afaceri concurenţial, predictibil şi stimulativ cu precădere pentru exporturile româneşti.

2. Prezentarea de către şeful Biroului Băncii Mondiale din România, Benoit Blarel, a celui mai recent raport pentru România, conţinând o serie de note de politici şi recomandări specifice  pe domenii, în scopul redresării economice şi reducerii efectelor crizei globale.

În acest context, Benoit Blarel a subliniat deschiderea Băncii Mondiale pentru acordarea unui suport de natură să contribuie la un management economic al efectelor crizei asupra IMM-urilor româneşti. 

Constantin Niţă a subliniat importanţa recomandărilor concrete în ceea ce priveşte îmbunătăţirea mediului de afaceri românesc şi dezvoltarea sectorului privat, se arată în comunicatul ministerului IMM-urilor.