Guvernul intenționează să majoreze numărul minim de zile de concediu pentru salariații din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare. De asemenea angajații ar putea să cumuleze concediile de la două locuri de muncă. Ministerul Muncii a lansat în acest sens în dezbatere publică un proiect de lege ce speră să fie aprobat.

În prezent acești anagajați beneficiază de un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 18 – 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă. Ministerul Muncii consideră că această prevedere din legislaţie încalcă dispoziţiile din Codul Muncii care garantează fiecărui salariat o durata minimă a concediului de odihnă anual de 20 de zile lucrătoare.

Ministerul propune astfel ca salariaţii din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare să beneficieze, în fiecare an calendaristic, de un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă, iar dacă vechimea depășește 10 ani vor avea o durată de concediu de 25 de zile.

De asemenea ministerul vrea să ofere angajaților posibilitatea de a cumula două perioade de concedii pentru salariaţii din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare.