Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii, scopul programului este identificarea timpurie a acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi oferirea unei protecţii adecvate copiilor cu tulburări de comportament. 

Prin acest program se intenţionează crearea de servicii specializate destinate protecţiei copiilor care au tulburări de comportament, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi a reintegrării şcolare, familiale ori sociale a copiilor. 

Astfel, ar urma să fie înfiinţate cel puţin 8 servicii de tip rezidenţial şi cel puţin 8 centre de zi destinate copilului cu tulburări de comportament, câte unul în fiecare regiune. 

"Principiul care va sta la baza înfiinţării celor 8 servicii de tip rezidenţial destinate copilului cu tulburări de comportament este primordialitatea asigurării unui mediu familial. Prin urmare, ele vor fi organizate şi vor funcţiona sub forma caselor de tip familial, în acord cu angajamentele asumate prin Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte dezinstituţionalizarea, respectiv închiderea centrelor de plasament clasice. De asemenea, personalul care va fi angajat în noile servicii va beneficia de formare în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare lucrului cu copiii", se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului de HG. 

Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create. 

Serviciile nou înfiinţate vor fi distribuite teritorial, astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată a tuturor zonelor din regiune şi să reducă decalajele existente în acest moment. 

Bugetul total este de 14,43 milioane lei, din care 2 milioane lei pentru anul 2017, opt milioane lei pentru anul 2018 şi 4,43 milioane lei pentru 2019. 

Aplicanţii principali eligibili sunt direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, dar acestea pot încheia parteneriate cu organisme private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia. 

Conform datelor şi informaţiilor centralizate de ANPDCA de la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, media copiilor protejaţi la nivel naţional în cadrul centrelor de primire în regim de urgenţă este de aproximativ 830 de copii, iar, în medie aproximativ 280 dintre aceştia sunt copii cu tulburări de comportament. 

AGERPRES