Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM) administreaza un fond de 2,75 milioane USD destinat acordarii de stimulente financiare antreprenorilor locali, i vederea angajarii si instruirii minerilor someri.
Concret, stimulentele constau i finantari de 500 USD/an pentru fiecare loc de munca creat, la un program de lucru de 40 de ore pe saptamina, si se acorda numai itreprinzatorilor din zonele cuprinse i lista alaturata.
Conditiile nu sunt foarte dure
Antreprenorii interesati de program trebuie sa ideplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: sa fie persoane fizice autorizate sau persoane juridice legal constituite, cu capital majoritar privat; sa desfasoare, i prezent sau viitor, activitate economica i zona de operare; sa nu fie i faliment, lichidare sau icetare de plati; sa nu iregistreze datorii la plata obligatiilor salariale, la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat, la fondul de somaj si la cel al asigurarilor sociale de sanatate; sa nu fi fost parte itr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a icetat din cauza nerespectarii de catre solicitantul de stimulente financiare a termenelor si conditiilor contractuale; sa prezinte o recomandare din partea consortiului local privind comportamentul civic al solicitantului; sa prezinte oferta publica de locuri de munca vacante; sa nu fi derulat, cu mai putin de 12
luni iainte, un program de restructurare i zona de operare din care sa fi rezultat reduceri de personal pentru locuri de munca similare celor pentru care solicita finantare. Oferta publica de locuri de munca vacante este definita ca fiind numarul de posturi solicitat, criteriile de selectie, salariile nete si instruirea oferita.
Consortiile locale certifica buna purtare
Consortiile locale care certifica onorabilitatea comportamentului civic al itreprinzatorilor sunt structuri deja create. „Rolul lor este acela de a verifica comportamentul civic al solicitantului de stimulente financiare. Nu dorim ca banii sa ajunga la firme create peste noapte, carora prea putin le pasa de cei pe care trebuie sa-i angajeze si nu au alt scop decit de a icasa niste bani”, spune Dumitru Guran, presedintele ANDIPRZM.
Antreprenorii pot angaja numai personal provenit din minerit sau activitatile conexe.
Ei trebuie sa verifice daca viitorii salariati nu sunt beneficiari de pensie pentru limita de virsta sau pentru invaliditate de gradele I sau II; nu si-a icetat activitatea prin desfacerea contractului individual de munca de catre un angajator din cauze imputabile angajatului, i cadrul programului de acordare a stimulentelor financiare; accepta instruirea profesionala corespunzatoare postului oferit de angajator; sunt iregistrati pentru solicitarea unui loc de munca la colectivul zonal si la sediul judetean al Agentiei pentru Ocupare si Formare Profesionala.
Interesul antreprenorilor locali pentru programul de acordare a stimulentelor financiare gestionat de ANDIPRZM este ridicat, spune Dumitru Guran. Cele 2,5 milioane USD se vor epuiza rapid, cei ce vor accede la finantare fiind itreprinzatorii care, pe linga ideplinirea conditiilor de eligibilitate, vor realiza cu repeziciune formalitatile de depunere a dosarelor. Daca acest program-pilot reuseste, urmeaza si alte finantari destinate ocuparii fortei de munca disponibilizate din zonele miniere.