Conducerea Metrorex a prevăzut venituri totale de 775,649 milioane de lei, cheltuielile fiind prevăzute la acelaşi nivel. Din cei 775,649 milioane de lei venituri, aproximativ 360 milioane de lei reprezintă subvenţii. Conform proiectului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2016 al Metrorex, cheltuielile cu personalul sunt prevăzute la 348,239 milioane de lei, din care 267,174 milioane de lei cheltuieli de natură salarială și 23,01 milioane de lei sunt pentur bonusuri. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 4.560 salariaţi, cu 335 mai mult față de nivelul mediu, iar câştigul salarial mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, este stabilit la 5.028,93 lei. Oficialii Metrorex estimează plăţi restante de 4,917 milioane lei pentru anul acesta şi creanţe restante de 5,3 milioane de lei.