Astfel, au fost scoase la licitaţie ultimele şapte pachete de lucrări din cadrul PNDI – componenta 10.000 de km de drumuri judeţene şi de interes local, fiind vorba despre proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare pentru 610 km drum judeţean şi 2.733 km drum de interes local din judeţele Cluj, Alba, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Dolj, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Vaslui, Bacău, Harghita, Mureş, Hunedoara şi Timiş, pentru perioada 2011-2013.
Drumurile reabilitate prin acest program au fost propuse la finanţare de autorităţile publice locale şi sunt preluate în administrare de MDRT pe perioada realizării proiectelor.
Lucrări de 3,8 miliarde lei
Valoarea  estimată a proiectarii şi a lucrărilor executate  pentru judeţele Cluj şi Alba este de 542 milioane lei fără TVA (Cluj – 284 milioane lei lei fără TVA, Alba – 257,5 milioane  lei fără TVA), a celor din judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş este de 580 milioane lei fără TVA (Bistriţa Năsaud -311,2 milioane  lei fără TVA, Maramureş – 269,3 milioane  lei fără TVA).
Proiectarea şi lucrările care vor fi executate pentru judeţele Dolj şi Gorj au o valoare estimată de 553,2 milioane lei fără TVA (Dolj – 282,5 milioane lei fără TVA, Gorj – 270,6 milioane lei fără TVA), iar cele pentru judeţele Vâlcea şi Sibiu de 545,2 miliaone lei fără TVA (Vâlcea – 288,2 milioane lei fără TVA, Sibiu – 256,9 milioane  lei fără TVA).
Valoarea estimată a proiectării şi a lucrărilor executate pentru judeţele Vaslui şi Bacău este de 530,3 milioane lei fără TVA (Vaslui – 273,6 milioane lei fără TVA, Bacău – 256,7 milioane lei fără TVA), iar în cazul lucrărilor pentru judeţele Mureş şi Harghita este de 557,8 milioane fără TVA (Mureş – 291,5 milioane lei fără TVA, Harghita – 266,2 milioane lei fără TVA).
Valoarea estimată a proiectării şi a lucrărilor executate pentru judeţele Hunedoara şi Timiş este de 536,6 milioane lei fără TVA (Hunedoara – 265,6 milioane lei fără TVA, Timiş – 270,9 milioane lei fără TVA).
Nu sunt necesare exproprieri
La realizarea lucrărilor se vor respecta standardele de cost stabilite de MDRT pentru aceste categorii de investiţii din fonduri publice. Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare exproprieri. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă subcontractarea în integralitate a lucrărilor.
Durata contractului de achiziţie publică include durata prevăzută pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor solicitate (trei ani) şi perioada de rambursare a creditului (maxim şapte ani) dar nu mai târziu de 2020. Durata de garanţie a lucrărilor este de doi ani de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
În vederea reducerii costurilor se acceptă folosirea unor soluţii alternative, fără a se afecta caracteristicile prevăzute în normele tehnice. Mai multe informaţii despre procedură pot fi găsite la adresa www.e-licitatie.ro.