Potrivit documentului, ANADMIS este în subordinea Ministerului Sănătății și are, punctual, următoarele domenii specifice de activitate: 

a) achizitii publice centralizate in sanatate; 
b) dispozitive medicale si conexe; 
c) investiţii si lucrari de interventii in infrastructura sanitara; 
d) sistemele informatice si informationale din sanatate; 
e) proiecte, programe, activitati cu finanțare din fonduri externe, acorduri bilaterale 
si multilaterale nerambursabile/rambursabile

ANADMIS va avea mai multe activități finanțate integral din venituri proprii. Astfel, va opera platforma informatică și informațională din domeniul sănătății, chestiune care cădea până acum în sarcina CNAS.

Mai departe, va presta servicii de expertiză tehnică de specialitate, va  efectua auditul de supraveghere a activităţilor de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale și va emite avizului de utilizare, pentru dispozitivele medicale second-hand, care va costa 500 de lei, potrivit aceluiași document.

Printre altele, ANADMIS va efectua încercări şi verificări a dispozitivelor medicale cu exceptia celor din dotarea unitatilor sanitare publice și va controla prin verificări periodice dispozitivele medicale puse în funcţiune şi utilizate, cu exceptia unitatilor sanitare publice. 

Totdată, finanțarea activității ANADMIS se va asigura integral de la bugetul de stat, iar conducerea va fi asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat. Președintele ANADMIS este ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, iar amandoi vor fi numiți prin decizie a Primului-ministru pe o perioadă de 3 ani, la propunerea ministrului sănătăţii. Numărul maxim de posturi în ANADMIS este de 100, funcţii publice şi contractuale. 

Pentru că noua instituția va fi și organ de control, se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei împiedicarea sub orice formă a persoanelor angajate aici să îşi exercite atribuţiile prevăzute în prezenta hotărâre privind monitorizarea şi controlul dispozitivelor medicale, mai arată documentul. 

Fără îndoială, dacă proiectul de hotărâre de Guvern trece în forma aceasta, va avea loc o bulversare a administraţiei. După patru ani în care sistemul sanitar a trecut prin „chinurile“ descentralizării, Ministerul Sănătății (MS)  vrea să revină la achizițiile centralizate din sănătate, la care totuși a renunțat începând cu 2008. Ideea datează de mult, iar justificarea este faptul că sistemul de achiziții centralizat este folosit de mai multe state din Europa, care au obținut reduceri de prețuri consistente, între 10% și 30%.

Termenul limită până la care se pot face propuneri la acest document este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, adică 23 februarie 2014, se precizează pe site-ul MS.