Soția prezidențiabilul USR PLUS lucrează pe Petrom, la fel ca și soțul premierului Viorica Dăncilă. Totuși, în declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central, Dan Barna nu a declarat salariul anual al partenerei sale de viață.

Potrivit Agenției Naționale de Integritate, acest lucru este posibil în cazul în care ”clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor”. În acest caz, acesta trebuie să aducă acte doveditoare.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat venitul soțului. Acesta câștigă un salariu anual de 325 949 lei.

Vezi aici declarația de avere a premierului!

ANI: ”În cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declaraţia de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenţa/clauzei, respectiv prin indicarea normelor spedale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia Naţională de Integrităte^oate dispune anonimizarea veniturilor. în final, raportat la dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţia de avere se va completa la toate rubricile prevăzute de formularul în cauza, incluşii/ cu veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în anul fiscal anterior încheiat, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, urmând ca, pentru fiecare caz în parte şi pe baza documentelor justificative anexate declaraţiei de avere, documente din care rezultă existenţa clauzei de confidenţialitate, Agenţia Naţională de Integritate să se pronunţe cu privire la anonimizarea informaţiilor privind veniturile realizate”.

BEC i-a validat candidatura lui Dan Barna.

Vezi aici declarația de avere a candidatușui USR plus!