Companiile manifestă tendinţa de recentralizare a procesului decizional şi a serviciilor. Outsourcingul se domoleşte, însă devine vital pentru anumite funcţii.

Marius Stăncescu
presedinte Riff Holding International

Externalizarea serviciilor sau a proceselor interne din companie ar putea fi o soluţie salvatoare pe timp de criză?

Externalizarea are cel puţin trei o­biective esenţiale: reducerea costurilor, transferul de responsabilitate, creşterea eficienţei şi calităţii. Există şi dezavantaje, cel mai important fiind nivelul mai acăzut de disponibilitate a prestatorului extern comparativ cu aceea a angajatului. În funcţie de dimensiunile firmei, pentru anumite posturi, disponibilitatea imediată a angajatului este o caracteristică surmontabilă.

175-36703-08_pen_36.jpgCum poate aprecia o companie, în mod corect, beneficiile aduse de externalizarea anumitor servicii, sub raportul cost/performanţă?

Costul poate fi măsurat foarte uşor, matematic, comparativ cu acela al serviciilor interne. Performanţa este direct proporţională cu notorietatea prestatorului şi cu măsura angajamentului acestuia faţă de dorinţa de a-şi consolida portofoliul. Nu în ultimul rând, contează efectele operaţionale ale clauzelor contractelor de prestări servicii.

Ce riscuri pot apărea prin externalizarea diverselor funcţii şi ce măsuri se pot lua pentru a le preveni?

Singurul risc major este alegerea unui prestator necorespunzător. Dar, şi în acest caz, măsura răspunderii angajate contractual îl poate proteja mai bine faţă de situaţia în care ar trebui să surmonteze incompetenţa unui angajat. Riscurile pot fi prevenite prin alegerea prestatorilor potriviţi, în funcţie de competenţa profesională, disponibilitate, răspunderea asumată, costul serviciilor.

175-36700-08_aureliansima_fotoacce.jpgAurelian Sima
senior manager BPO Accenture

Externalizarea serviciilor sau a proceselor interne din companie ar putea fi o soluţie salvatoare pe timp de criză?

O companie îşi poa­te externaliza ac­ti­­vi­tăţile ce nu au funcţie de bază (resurse umane, logistică, contabilitate etc.) pentru a se concentra asupra activităţilor principale: producţie, cercetare-dezvoltare etc. Prin externalizarea funcţiilor non-core se obţine atât o reducere a costurilor şi o creştere a eficienţei cu care sunt efectuate procesele respective, cât şi accesul la cele mai performante tehnologii disponibile pe piaţă.

175-36704-08_truck_36.jpgCum poate aprecia o companie, în mod corect, beneficiile aduse de externalizarea anumitor servicii, sub raportul cost/performanţă?

Decizia de externalizare nu trebuie să fie luată numai pe baza costului. Trebuie luate în considerare şi alte elemente, cum ar fi integrarea activităţilor, controlul calităţii asupra operaţiunilor, implementarea în organizaţie într-un mod unitar ş.a.m.d.

Ce riscuri pot apărea prin externalizarea diverselor funcţii şi ce măsuri se pot lua pentru a le preveni?

Riscuri? Ele există independent de voinţa noastră şi fac parte din orice activitate profesională. Planificarea riguroasă, implementarea din faza de tranziţie a unor proceduri stricte, clare şi acceptate de ambele părţi, pentru a capta şi implementa toate schimbările ce pot interveni pe parcursul derulării unui contract, minimizează influenţa riscurilor asupra activităţii respective.

175-36701-08_kurtweber_agerpres_36.jpgKurt Weber
managing director Horvath&Partners

Externalizarea serviciilor sau a proceselor interne din companie ar putea fi o soluţie salvatoare pe timp de criză?

Diferă de la caz la caz şi ţine de mai multe aspecte. Pot fi externalizate servicii sau procese interne cu un grad ridicat de standardizare, cu activităţi repetabile, cu outputuri măsurabile, care nu reprezintă puncte de diferenţiere în faţa clienţilor sau aspecte esenţiale ale afacerii. Prin externalizare trebuie să se reducă şi să se flexibilizeze costurile fixe şi să se asigure o mai bună calitate a serviciilor.

175-36702-08_attention_36.jpgCum poate aprecia o companie, în mod corect, beneficiile aduse de externalizarea anumitor servicii, sub raportul cost/performanţă?

O precondiţie importantă pentru a putea aprecia corect raportul cost/beneficii o reprezintă specificarea clară a obiectivelor, scopului, volumului, nivelului de calitate şi a unor indicatori de performanţă. Aceste informaţii stau la ba­za calcului business ­case-ului. Cele mai multe greşeli se fac în evaluarea economiilor care se pot (sau nu) obţine prin externalizare.

Ce riscuri pot apărea prin externalizarea diverselor funcţii şi ce măsuri se pot lua pentru a le preveni?

Riscuri apar încă din faza de selectare a furnizorului, dar şi după externalizare, dacă: nu există criterii de selecţie obiective, verificabile, aliniate la scopul externalizării, modalitatea de colaborare nu este clar stabilită, nu există indicatori obiectivi şi agreaţi pentru evaluarea performanţei, eventualele probleme nu sunt tratate în parteneriat, ci doar se caută vinovatul.