Magazinul online, înfiinţat în anul 1999, a cerut intrarea în faliment la finalul anului 2014, aceasta fiind acceptată de Tribunalul Bucureşti.

Debitoarea, prin avocat,(…) solicită admiterea cererii formulate raportat la faptul că nu există posibilitatea redresării activităţii societăţii debitoare, datoriile înregistrate de aceasta având un cuantum foarte mare. (…) Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 11.12.2014, sub nr. 43325/3/2014, debitorul ELKA OKTALGROUP SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2014, deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. În motivarea cererii sale, debitorul a arătat că urmare a conjuncturii economice nefavorabile, nu mai poate face faţă datoriilor, fiind în stare vădită de insolvenţă. (…) Tribunalul (…)analizând actele şi lucrările dosarului (…)admite cererea debitorului Elka Oktal Group SRL – sector 1, Bucureşti, Str. Mănăstirea Căldăruşani, nr. 3, ap. Corp A.În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului.În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvareasocietăţii debitoare”, conform sursei citate.

Oktal înregistra în 2013 afaceri de peste 4 milioane de euro şi un profit de 11.501 euro. Site-ul afişează acum ofertele cel.ro.