În trimestrul al treilea din 2015, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,16%, în creştere cu 0,10% faţă de trimestrul precedent.Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 52.500, în creştere cu 5.100 de locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul al treilea din 2015, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (3,38%), alte activităţi de servicii (2,50%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (2,45%).

În industria prelucrătoare s-au concentrat peste 27% din numărul total al locurilor de muncă vacante (14,4 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,29%.

Sectorul bugetar a însumat peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 8,6 mii locuri vacante se regăsesc în administraţia publică, 6,6 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2,9 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, cele mai mici valori atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,12%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,19%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Cele mai importante creşteri au venit din activităţile de spectacole, culturale şi recreative

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+0,34 puncte procentuale), respectiv în cele de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,29 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai importante creşteri s-au regăsit în activităţile din comerţ (+1,5 mii locuri vacante), respectiv în cele din învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (+0,7 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Diminuări atât ale ratei cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s-au observat în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-0,15 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante), urmate de activităţile de hoteluri şi restaurante (-0,08 puncte procentuale, respectiv -0,1 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri importante în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+0,88 puncte procentuale), în administraţia publică (+0,75 puncte procentuale), urmată la mică distanţă de distribuţia apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,74 puncte procentuale).

Singurele diminuări mai relevante constatate prin compararea cu trimestrul similar al anului precedent au fost în alte activităţi de servicii (-0,09 puncte procentuale), respectiv în activităţi de servicii administrative şi servicii suport şi învăţământ (-0,08 puncte procentuale pentru fiecare în parte).

Referitor la numărul locurilor de muncă vacante acesta  a crescut în industria prelucrătoare (+3,4 mii locuri vacante), respectiv în activităţile de  comerţ (+2,6 mii locuri vacante), iar în învăţământ (-0,3 mii locuri vacante) s-a observat cea mai relevantă scădere.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul III 2015, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei cât şi a locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,60%, respectiv 15,4 mii locuri vacante), iar cele mai mici valori au fost înregistrate în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,41%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Comparativ cu trimestrul precedent, în ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante cele mai relevante creşteri s-au înregistrat în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,19 puncte procentuale), urmate de cele de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,18 puncte procentuale), iar în legătură cu numărul locurilor de muncă vacante poziţia celor două grupe majore de ocupaţii s-a inversat astfel, s-a evidenţiat o creştere a locurilor de muncă vacante în principal în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+1,7 mii locuri vacante), urmate de cele de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+1,4 mii locuri vacante).

La polul opus cu cea mai semnificativă scădere atât în ceea ce priveşte rata cât şi locurile de muncă vacante s-au regăsit ocupaţiile de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (-0,03 puncte procentuale, respectiv -0,1 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior s-au înregistrat numai creşteri atât în ceea ce priveşte  rata  cât şi numărul locurilor de muncă vacante.

Creşterile pentru cei doi indicatori analizaţi s-au regăsit în cadrul aceloraşi grupe majore de ocupaţii astfel, cea mai semificativă creştere s-a regăsit în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,44 puncte procentuale, respectiv +3,2 mii locuri vacante), iar cea mai redusă creştere a fost în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (+0,05 puncte procentuale, respectiv +0,01 mii locuri vacante).