Pentru prima oară, Consiliul Concurenţei a publicat pe pagina sa de internet o listă neagră a firmelor care au fost implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice.

Acest „blacklist” conţine 35 de companii care au fost implicate în investigaţii privind trucarea de licitaţii, deciziile de sancţionare din ultimii trei ani, precum şi menţiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea naţională de concurenţă.

Siveco, Energobit, Electrica sau Electromagnetica sunt printre companiile cele mai cunoscute pe care le regăsim în lista neagră a Consiliului Concurenţei, care poate fi consultată accesând acest link.

Cel mai recent caz, încheiat în 2019, a fost cel în care Siveco România şi Intrarom au fost sancţionate pentru încălcarea Tratatului de aderare la UE prin practici concertate de împărţire a pieţei în cazul unei licitaţii organizate de APIA.

Alte companii mari de pe lista neagră sunt Electromagnetica, Energobit, Electrica, Condmag, Cis-Gaz, Armax sau Vesta Investment.

Instituţia de concurenţă a decis să publice această listă pentru a veni în sprijinul autorităţilor care fac evaluarea, se arată într-un comunicat.

Opinie comună a Consiliului Concurenţei şi Agenţiei pentru Achiziţii Publice

Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) au anunţat, tot miercuri, că au elaborat un document, „Opinie comună”, care clarifică modalităţile prin care o companie care a fost sancţionată pentru participarea la o înţelegere de tip cartel vizând trucarea de licitaţii poate fi reabilitată dacă se află în situaţia de a fi exclusă de la o procedură de atribuire.

Astfel, compania poate prezenta autorităţii contractante decizii emise de Consiliul Concurenţei în ultimii trei ani care dovedesc că a colaborat cu instituţia prin aplicarea la politica de clemenţă şi/sau recunoaştere a faptei anticoncurenţiale, precum şi dovezi privind elaborarea şi implementarea unui program de conformare cu legislaţia din domeniul concurenţei, în concordanţă cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenţă, scrie Agerpres.

În acelaşi timp, autorităţile contractante au libertatea de a evalua de la caz la caz măsurile luate de operatorii economici şi dovezile prezentate de aceştia.

 

 

În continuare puteţi citi poziţiile transmise pe adresa redacţiei noastre de către companiile Intrarom şi Siveco.

Anuntul INTRAROM cu privire la opinia comuna a Consiliului Concurentei si ANAP din data de 26.08.2020

Ca urmare a articolelor din presă din data de 28.08.2020 conform cărora INTRAROM a fost inclusă în mod arbitrar pe ”lista neagră” a agenților economici implicați în investigații privind licitații, întocmită de Consiliul Concurenței și ANAP,  INTRAROM un furnizor român de soluții și sisteme ITC, cu 27 de ani de experiență pe piața din România, 370 de angajați și exportând echipamentele sale în peste 75 de țări la nivel mondial, trebuie să clarifice următoarele:

  • Companiei INTRAROM nu i s-a interzis să participe la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
  • INTRAROM este asociată în mod greșit cu ideea de ”vinovăție dovedită”, întrucât acuzațiile de încălcare a regulilor concurenței aduse împotriva sa cu peste 3 ani în urmă de către Consiliul Concurenței nu au niciun fundament legal, acest lucru fiind contestat în instanță și nu există nicio hotărâre judecătorească definitivă în acest sens;
  • INTRAROM a solicitat deja scoaterea numelui său de pe ”lista neagră” și subliniază că această listă a fost elaborată în baza unor informații inexacte/neactualizate.

 Având o cultură și principii precum onestitatea, echitatea și transparența, INTRAROM se dedică și susține eforturile guvernului de a promova respectarea deplină a tuturor prevederilor legale aplicabile în rândul angajaților și asociaților săi, ca o exprimare a angajamentului său de a asigura respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile puse în aplicare pentru combaterea mitei, concurenței neloiale și corupției.

Includerea nelegală a SIVECO Romania în Blacklist publicată de Consiliului Concurenţei, printre societățile pasibile de excludere pentru trucarea de licitații

Conform legislației naționale și jurisprudenței europene, excluderea unui participant de la o procedură de achiziție publică ca urmare a încălcării normelor de concurență poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 3 ani de la emiterea deciziei de către autoritatea de concurență. În cazul SIVECO, Decizia a fost emisă în 18 Iulie 2017, prin urmare nu există niciun temei legal pentru includerea societății în așa numita Blacklist sau în orice altă informare similară.

În data de 26.08.2020, Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) au publicat o opinie comună în legătura cu aplicarea unor prevederi din legea achizițiilor publice.

Scopul declarat al acestei opinii este de a oferi autorităților contractante o serie de clarificări, fără ca acestea să fie transformate în standard, pentru ca autoritățile contractante să poată lua decizii în legătură cu modalitățile prin care un operator economic, sancționat pentru participarea la trucarea de licitații, să poate fi reabilitat.

Fiecare cerere înaintată de operatorii economici conform art. 171 din Legea 98/2016 trebuie evaluată de fiecare autoritate contractantă din perspectiva faptelor specifice fiecărui caz și raportat la momentul cererii, putând fi acceptate și alte măsuri de reabilitare.

Consiliul Concurenței a publicat alături de Opinie și o listă, denumită „Blacklist”, în care au fost incluse: denumirea operatorilor economici care au fost implicați în investigații legate de trucarea de licitații, deciziile de sancționare, precum și mențiuni cu privire la modalitatea de cooperare cu autoritatea, respectiv prin aplicarea politicii de clemență sau de recunoaștere pentru fiecare operator economic.

Compania SIVECO Romania a fost inclusă în acest Blacklist.

Considerăm că, pornind de la scopul declarat al opiniei (sprijinul autorităților contractate în evaluarea măsurilor de reabilitate invocate de agenții economici pasibili de excludere din cadrul procedurilor), Black list ar fi trebuit să includă doar societățile care, conform legii achizițiilor publice, pot fi excluse pentru astfel de abateri.

Conform prevederilor legale și jurisprudenței europene, măsura excluderii unui participant de la o procedură de achiziție publică ca urmare a încălcării normelor de concurență poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 3 ani de la emiterea deciziei de către autoritatea de concurență.

Față de termenul maxim de 3 ani în care poate opera instituția excluderii, apreciem că în privința SIVECO Romania S.A (SIVECO) s-a comis o eroare regretabilă la momentul includerii denumirii sale în cuprinsul așa numitei „Blacklist”, cauzată cel mai probabil de lipsa unei actualizări a conținutului acesteia între momentul elaborării sale la nivelul intern al celor două instituții și momentul publicării acesteia.

Așa cum rezultă și din Blacklist, SIVECO a fost sancționată prin Decizia nr. 33/18.07.2017 pentru fapte pretins a fi comise în decursul anului 2008. Precizăm totodată că împotriva SIVECO nu a fost emisă nicio hotărâre judecatoarească cu privire la interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică.

Prin urmare, raportat la prevederile legale și practica europeană, în cazul SIVECO această perioadă de 3 ani de la momentul emiterii deciziei de sancționare referita chiar în Blacklist(i.e., decizia 33/18.07.2017) în care putea opera instituția excluderii, a expirat.

Față de cele de mai sus retinem că nu există nicio rațiune/niciun temei legal pentru includerea sau menținerea SIVECO Romania S.A. în cuprinsului unei „Blacklist” sau a unei informări similare către orice autoritate publică sau alți operatori privați.

Am înaintat deja o solicitare în acest sens Consiliului Concurenței, solicitând acestuia  eliminarea SIVECO din cuprinsul listei negre, precum și publicarea unui Blacklist actualizat în acest sens.

Totodată menționăm că SIVECO a colaborat cu Consiliul Concurenței pe tot parcursul investigației finalizate in anul 2017, furnizând toate informațiile solicitate, precum și alte informații suplimentare de natură să dovedească comportamentul licit al SIVECO.

În plus, SIVECO a implementat la nivel intern o serie de politici și proceduri care să asigure că activitatea societății respectă toate prevederile legale în vigoare, inclusiv a unui program de conformare cu legislația concurențială, care a fost acceptat chiar de către Consiliul Concurenței în contextul acestei investigații, aspect ce reiese chiar și din Blacklist.

Legat de decizia de sancționare, SIVECO a recurs la toate mijloacele legale împotriva acesteia. În prezent, dosarul  având ca obiect anularea acestei decizii se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, astfel încât la acest moment nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să stabilească comportamentul presupus ilicit al SIVECO.