Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 56 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit*), emisa i temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Pentru asigurarea, garantarea integritatii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate si predarea lor se instituie un sistem de garantii de operare, care include o garantie de buna operare si un fond de garantare a certificatelor de depozit, i conditiile prezentei ordonante.”
2. La articolul 4, literele a) si g) vor avea urmatorul cuprins:
„a) depozitul – o constructie, o structura sau un spatiu protejat, inclusiv siloz, administrat legal de un agent economic si utilat special pentru depozitarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase destinate comercializarii;
………………………………………………………………………………….
g) activitatea de gradare – evaluarea si certificarea calitatii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase predate depozitarului, aduse de deponent i vederea depozitarii si obtinerii certificatului de depozit.”
3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – Licenta de depozit are o perioada de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit.”
4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. – Dupa stabilirea tuturor pierderilor financiare, stabilite de ministerul de resort sau, dupa caz, de inspectorii autorizati de ministerul de resort, acestea vor fi acoperite si rambursate deponentilor i primul rind din garantia de buna operare oferita de fiecare depozitar si, i completare, din Fondul de garantare pentru certificatele de depozit prevazut pentru protectia acestor deponenti, conform prezentei ordonante si normelor metodologice prevazute la art. 36.”
5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Exista posibilitatea de prelungire a licentei de depozit, la cererea depozitarului, dupa expirarea termenului prevazut la art. 7.”
6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Depozitarul va afisa permanent la loc vizibil, i spatii destinate relatiilor cu publicul, tariful de depozitare practicat, care va cuprinde operatiunile prevazute la art. 4 lit. f), si il va publica i doua ziare, dintre care unul de raspindire nationala.
(2) Plata se face i bani sau i natura, contravaloarea i natura calculindu-se la pretul zilei al produsului depozitat.”
7. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. – Pentru serviciile de depozitare cu plata i avans perioada negociata nu va depasi 12 luni. Daca termenul de depozitare va depasi termenul negociat, deponentul va plati tariful practicat de depozitar, la data livrarii cerealelor si/sau a semintelor oleaginoase.”
8. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17. – Depozitarul va pastra cerealele si/sau semintele oleaginoase separat, i functie de calitatea lor iregistrata i fiecare certificat de depozit emis, pentru a se permite astfel i orice moment o identificare precisa, precum si livrarea lor corespunzator calitatii. Aceasta prevedere va fi aplicata dupa un an de la data intrarii i vigoare a prezentei ordonante.”
9. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Se ifiinteaza Comisia Nationala de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase, ca organism neguvernamental, fara personalitate juridica, formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, ai patronatelor, ai agentilor economici reprezentativi din domeniu si ai organizatiilor profesionale si interprofesionale pe produs sau grupa de produse.”
10. Articolul 19 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
„(2) Agentii gradatori de cereale si seminte oleaginoase pot avea si calitatea de angajat al societatii comerciale care se ocupa de activitati de depozitare, comercializare sau procesare.”
Bucuresti, 7 martie 2001.
Nr. 39