Legea, iniţiată de Guvern, transpune în legislaţia românească prevederi din Directiva europeană 2.366/2015, referitoare la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică.

Actul normativ reglementează autorizarea, cerinţele operaţionale şi supravegherea instituţiilor emitente de monedă electronică, desfăşurarea activităţii de servicii de plată şi de către instituţiile emitente de monedă electronică, registrul acestor instituţii, secretul profesional, schimbul de informaţii şi registrul tranzitoriu aplicabil acestor instituţii. De asemenea, stabileşte drepturi şi obligaţii pentru instituţiile emitente de monedă electronică.

Orice instituție care intenționează să emită monedă eletronică pe teritoriul României trebuie să dispună de autorizație emisă de Banca Națională a României, trebuie să fie persoană juridică română constituită în baza Legii societăților comerciale, cu sediul real pe teritoriul României și care emite cel puțin o parte din moneda electronică pe teritoriul României.

Instituțiile trebuie de asemenea să dispună la data autorizării de un capital inițial de cel puțin 350.000 euro.