În ultimele două decenii economia socială a devenit un subiect din ce în ce mai dezbătut în majoritatea țărilor lumii, mai ales în SUA și Europa (Defourny și Nyssens, 2010). Economia socială s-a dovedit a fi un factor important în reducerea șomajului, creșterea economică și întărirea solidarității sociale (Arpinte et al., 2010), oferind guvernului posibilitatea de a realiza incluziunea socială a grupurilor vulnerabile prin integrarea lor în muncă. Denumită și “al treilea sector”, economia socială se situează practic între sectorul public (guvernul și agențiile sale) și cel privat (afacerile).

Termenul de economie socială a apărut în literatura de specialitate în anul 1830, odată cu publicarea lucrării “Tratat despre economia socială” de către economistul francez Ch. Dunoyer. La sfârșitul secolului al XIX-lea valorile asocierii, mutualismului și cooperatismului au creionat conceptul modern de economie socială. Criza statului bunăstării sociale care s-a declanșat în ultima pătrime a secolului trecut a condus la renașterea interesului față de sectorul economiei sociale.

Textul integral poate fi consultat aici

Articolul a fost realizat de Euzone Consultancy Network, partener în proiectele CRESC- Capabil de reușită prin economia socială ID 143827 și ID144086.