În schimb, INS a revizuit în urcare estimarea privind creşterea PIB în ultimul trimestru al anului trecut la 0,7%, comparativ cu trimestrul anterior, de la 0,5% cât estimase anterior. De asemenea, potrivit datelor provizorii ale INS, comparativ cu trimestrul IV din 2013, datele din ultimul trimestru al lui 2014 arată mai bine decât se estimase în urmă cu o lună, şi indică o creştere de 2,7% pe serie brută şi de 2,6% pe serie ajustată sezonier, ambele în urcare cu 0,1% faţă de datele anunţate la începutul lunii martie.

Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2014 a fost de 168,181 miliarde lei, preţuri curente. Totodată, pe întregul an 2014, PIB-ul estimat este de 666,637 miliarde de lei, preţuri curente. Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB, în anul 2014 comparativ cu anul precedent, le-au avut industria (+0,9%), cu o pondere de 24% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 2%, precum şi Informaţiile şi Comunicaţiile (+0,4%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,7%.

O contribuţie pozitivă au avut-o şi impozitele nete pe produs (+0,5%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 11,6% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 1,7%. Reducerea volumului de activitate din activităţile de intermediere financiară şi asigurări cu 2,3% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de -0,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea Produsului Intern Brut în anul 2014 le-au înregistrat cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+2,6%), cu o pondere de 69,3% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,2% şi cheltuielile pentru consumul final al administraţiilor publice (1%), cu o pondere de 7,6% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 17,2%. Volumului formării brute de capital fix a crescut uşor, potrivit datelor revizuite, cu 1,4%, dar, cu toate acestea, contribuţia la creşterea economică rămâne negativă, de -0,8%.