Potrivit datelor companiei, scopul închirierii este realizarea activităţii de gestionare a infrastructurii şi asigurarea serviciilor de transport public de călători şi/sau de marfă. Persoanele juridice române care au calitatea de operatori de transport feroviar licenţiaţi vor putea depune oferte pentru una sau mai multe secţii neinteroperabile, pe care se poate desfăşura transport de călători, transport de marfă sau transport mixt.

Ofertele depuse se vor deschide joi 12 februarie 2015, ora 10.00, la sediul Bursei Române de Mărfuri, persoanele juridice interesate să participe la licitaţie putând depune documentaţia până în ziua derulării procedurii, la ora 09.00. Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani, iar criteriul de selecţie va fi preţul cel mai mare.

Potrivit CFR SA, cele 27 de secţii de cale ferată neinteroperabile care se vor licita se află pe raza celor 8 sucursale regionale de cale ferată – Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.

CFR SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere – prin licitaţii publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011. Operatorii economici, desemnaţi câştigători, sunt obligaţi să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.