BVB precizează că la data de 21 august 2017 a expirat contractul de mandat al directorului general Ludwik Sobolewski, fapt care crează o situaţie juridică neobişnuită. Decizia Consiliului Bursei nr.71/1 iulie 2013, ce a stat la baza aprobării ASF prin decizia 616/21 august 2013, nu a prevăzut un termen pentru numirea lui Sobolewski în calitatea de director general, iar decizia de aprobare a contractului de mandat a fost una separata, care nu a prevăzut încetarea calităţii de director general la încetarea contractului de mandat, precizează comunicatul.

„Situaţia ar putea fi clarificată printr-o decizie a Consiliului Bursei. Decizia privind prelungirea contractului de mandat al Diretorului General nu a fost luată în şedinţa Consiliului Bursei, convocată pentru acest subiect în data de 18 august 2017, din lipsă de cvorum. De asemenea, nu s-a luat nicio decizie de revocare a dlui. Sobolewski”, arată documentul.

Având în vedere necesitatea unei bune funcţionări a societăţii, delimitarea atribuţiilor între conducătorii numiţi ai societăţii şi prevederile legale în privinţa modalităţilor de încetare a mandatelor care au ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, Ludwik Solbolewski „ar putea să îşi continue mandatul până la o decizie de revocare luată de Consiliul Bursei. Condiţiile şi termenii aferenţi executării mandatului vor fi definiţi, sau o altă decizie va fi luată de către Consiliul Bursei în acest sens. Până la o astfel de decizie, dl. Sobolewski a decis să nu îţi exercite mandatul, având în vedere situaţia juridică neobişnuită”. Toate implicaţiile au fost prezentate la sedinţa Consiliului Bursei din 18 august 2017, iar raportul curent publicat în 21 august a fost aprobat de către Comitetul de Audit al BVB, precizează comunicatul.