Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale în întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi, în luna octombrie 2006, a fost de 1.225 lei/persoană, cel realizat de femei reprezentând 92,7% din cel al bărbaţilor. Câştigul salarial mediu net lunar a fost de  909 lei/persoană, proporţia dintre câştigul femeilor faţă de al bărbaţilor situându-se la 93%.

Dacă pe ansamblul economiei naţionale, câştigul salarial mediu net al bărbaţilor este mai mare cu 66 lei faţă de cel al femeilor, diferenţa în expresie absolută se accentuează pe măsură ce se avansează pe scala nivelului de pregătire către limita superioară.

Femeile cu studii superioare de scurtă durată câştigă mai puţin decât bărbaţii din aceeaşi categorie cu 184 lei/lună, în cazul absolventelor cu studii superioare de lungă durată, cu 213 lei/lună şi în cazul celor cu studii post universitare – doctorat cu 341 lei/lună.

Bărbaţii au câştigat mai mult decât femeile în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari depăşiri ale câştigului salarial mediu brut lunar înregistrându-se astfel: 33,7% în industria prelucrătoare, 19,8% în comerţ, 15,3% în hoteluri şi restaurante, 14,3% în sănătate şi asistenţă socială. În schimb, femeilor le-au revenit câştiguri medii brute lunare superioare bărbaţilor în activităţile de tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate întreprinderilor (21,5%), pescuit şi piscicultură (15,7%), construcţii (7,1%) şi administraţie publică (0,2%).

Persoanele angajate în unităţile aparţinând sectorului public, realizează un câştig salarial mediu brut lunar de 1.529 lei, superior mediei pe economia naţională cu 304 lei. Câştigul salarial mediu brut lunar al salariaţilor din sectorul privat se situează sub media naţională cu 151 lei pe brut şi 105 lei pe net.

În anul 2006, câştigul salarial mediu brut anual a fost de 14.072 lei/persoană, cu diferenţieri semnificative pe cele două sexe (13.569 lei/persoană la femei faţă de 14.510 lei/persoană la bărbaţi).

Cel mai mare câştig salarial mediu brut anual revine bărbaţilor din întreprinderile foarte mari (1.000 salariaţi şi peste) care realizează aproape 20.000 lei (19.519 lei/an), reprezentând 134,5% faţă de câştigul salarial mediu brut anual al bărbaţilor şi 138,7% faţă de câştigul mediu anual pe economia naţională.

Sursa: INS