”Impactul fondurilor UE în dezvoltarea economiei a fost pozitiv. Mă refer la evoluţia PIB, a investiţiilor, a numărului de locuri de muncă, a consumului privat şi a salariului mediu. În toate aceste domenii, în perioada 2012 – 2015, fondurile europene au avut un impact pozitiv. În ceea ce priveşte Produsul Intern Brut, fondurile europene au contribuit cu 10,6%, iar la creşterea investiţiilor în ţară au avut o contribuţie de 25,6%. În acelaşi timp, rata şomajului a scăzut cu 3,1% datorită fondurilor europene, iar la crearea de locuri de muncă finanţările UE au avut un aport de 3,8%. Creşterea consumului privat pe baza fondurilor UE a fost de 19%, iar creşterea salarială de 25,4%”, a subliniat Aura Răducu.

Pentru proiectele cu fonduri europene care, din varii motive, nu vor fi finalizate la timp, ministrul Fondurilor Europene a reamintit că Guvernul a adoptat recent o Ordonanţă prin care oferă finanţare pentru proiectele cu valori de până la cinci milioane de euro prin acordarea de împrumuturi din Trezorerie. Potrivit Ordonanţei, unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita în cursul anului 2016 contractarea de împrumuturi de la Trezorerie, din venituri din privatizare, în limita sumei de 400 de milioane de lei pentru finalizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Împrumuturile se acordă pentru finalizarea proiectelor cu valoare individuală de maximum 5 milioane euro, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul Operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor, şi pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până la 30 iunie 2016.

Măsurile au fost luate de Guvern în condiţiile în care nefinalizarea acestor proiecte ar determina restituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului, respectiv până la 31 decembrie 2015, potrivit unui comunicat de presă al Executivului. Împrumuturile din Trezorerie se acordă pe o perioadă de maximum 20 de ani cu o rată a dobânzii egală cu ROBOR la trei luni plus 3 puncte procentuale. Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, iar dobânda se calculează lunar şi se plăteşte trimestrial.

Lista proiectelor pentru care primăriile şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot contracta împrumuturi conform acestui act normativ se va aproba prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ministrului Fondurilor Europene. (Sursa: Agerpres)