in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rominiei,
Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Art. 1. – Se aproba nivelul contingentelor tarifare si al taxelor vamale aplicate i Rominia i cadrul acestor contingente tarifare la importul anumitor sortimente de vinuri si bauturi alcoolice originare din Uniunea Europeana, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 2. – Importurile de vinuri si bauturi alcoolice care fac obiectul contingentelor tarifare prevazute la art. 1 se realizeaza i baza certificatelor de import eliberate de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru comert exterior si promovare economica.
Art. 3. – Prezenta hotarire se aplica pina la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

ANEXĂ
CONTINGENTE TARIFARE
prevazute la importul i Rominia de anumite sortimente de vinuri si bauturi alcoolice originare
din Uniunea Europeana si taxele vamale aplicate i anul 2001 i cadrul acestor contingente

Pozitia tarifara    Descrierea produselor    Contingente     Taxa vamala aplicata
        tarifare     (% din taxa vamala
        (hectolitri)     i regimul clauzei natiunii
            celei mai favorizate)

ex 2204.10     Vinuri din struguri proaspeti     60.000     exceptat
ex 2204.21
ex 2204.29
2208.20     Distilat de vin sau de tescovina de struguri    1.500     50 (maximum 45% ad valorem)
2208.30     Whisky     1.400     50 (maximum 45% ad valorem)