In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – (1) Pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa II, III si IV, prevazute in normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si pentru autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor este necesar avizul inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Jocurile de artificii cu obiectele pirotehnice prevazute la art. 1, de regula, nu pot fi organizate si desfasurate dupa ora 22,00.
(3) Cu ocazia unor evenimente de interes national sau international ori a unor manifestari cultural-artistice si sportive importante inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, pot aviza organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii si dupa ora prevazuta la alin. (2).
(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (3) in avizul eliberat se va preciza ora pana la care se pot desfasura respectivele jocuri.
Art. 2. – (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre ofiterii si subofiterii de politie.
(3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se aplica in mod corespunzator.