In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se excepteaza de la plata taxelor vamale de import cantitatea de 400.000 tone de porumb, orz si secara, destinata furajarii animalelor, cantitatea de 150.000 tone de porumb destinata productiei de malai, cantitatea de 50.000 tone de porumb destinata productiei de amidon si cantitatea de 150.000 tone de seminte de floarea-soarelui, din soiuri nemodificate genetic.
Pozitiile tarifare, denumirea produselor si perioadele pentru care acestea sunt exceptate de la plata taxelor vamale sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Efectuarea importului se face pe baza de licente de import eliberate de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru comert exterior si promovare economica, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Anexa
LISTA
cuprinzand produsele agricole din import exceptate de la plata taxelor vamale

Pozitia tarifara     Denumirea produsului     Perioada de aplicare
ex 1005 90 00     – Altele (porumb destinat furajarii     Pana la data de 1 octombrie 2001
    animalelor, productiei de malai si
    productiei de amidon), numai din
    soiuri nemodificate genetic
ex 1003 00 90     – Altele (orz din soiuri nemodificate     Pana la data de 1 iulie 2001
    genetic)
ex 1002 00 00     Secara (din soiuri nemodificate     Pana la data de 1 iulie 2001
    genetic)
ex 1206 00 91     – – Decorticate; in coji cu dungi     Pana la data de 1 septembrie 2001
    albe sau gri (seminte de floarea-
    soarelui, chiar sfaramate, din
    soiuri nemodificate genetic)
ex 1206 00 99     – – Altele (seminte de     Pana la data de 1 septembrie 2001
    floarea-soarelui, chiar sfaramate,
    din soiuri nemodificate genetic)