Executivul ia în calcul sistarea facilităţilor de care beneficiază pensionarii la transportul public şi cel feroviar.

În plus, se doreşte diminuarea burselor pentru elevi şi studenţi, a indemnizaţiei de merit şi rentei viagere, precum şi anularea ajutorului financiar acordat pentru achiziţionarea de cărţi educaţionale.

Retragerea şi, respectiv, anularea facilităţilor sunt incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă aflat în stadiu de elaborare. Documentul prevede că, începând cu 1 iunie 2010, nu se mai acordă facilităţile pentru transportul intern auto şi feroviar, transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran.

Nici elevii şi studenţii nu scapă de măsurile de austeritate impuse de Executiv

„Începând cu data de 1 iunie 2010, cuantumul burselor de care beneficiază elevii, studenţii, cursanzii, doctoranzii şi auditorii de justiţie, precum şi bursele de cercetare se diminuează cu 25%. Începând cu 1 iunie 2010, drepturile de care beneficiază elevii şi studenţii, finanţate din bugetul Ministerului Educaţiei, se diminuează cu 15%”, se arată în actul normativ.

Proiectul prevede totodată reducerea cu 25% a indemnizaţiei de merit acordate în baza Legii 118/2002, a cuantumului rentei viagere acordate sportivilor de performanţă şi a sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical şi neclerical.

Se reduc indemnizaţiile membrilor Academiei Române

Tot de la 1 iunie va fi redus cu 25% şi cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi Academiei de Ştiinţe Tehnice, iar cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă va fi redus cu 15%.

O diminuare de 25% va fi aplicată şi indemnizaţiei lunare acordate în baza Legii 45/2009 privind organizarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din agricultură, silvicultură şi industria alimentară.

Renta viageră scade cu 25%

Cuantumul rentei viagere agricole va fi de asemenea redus cu 25%. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat un acord de vânzare.
În cazul în care terenul a fost arendat, valoarea rentei viagere anuale este de 50 de euro pe hectar.