Eu susțin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri­vat, rămâne de văzut dacă se va și realiza într-o formulă viabilă, pentru că aici cea mai importantă problemă mi se pare într-adevăr soluția care va fi aleasă pentru managementul fondului. Altfel, există pe­ricolul să ajungem iarăși la o birocrație tipic guvernamentală/comunita­ră a alocării acestor investiții, care nu va ține seama de potențialul, randamentul și riscul lor, ci doar de o „grilă“.
O altă idee guvernamentală pe partea de investiții pentru IMM (de data aceasta, chiar bizară) este atragerea de micro-capital din zona privată, în structuri de tip business-angel-networks pentru astfel de investiții în IMM. Nu văd cum s-ar putea atrage asemenea sume în afara unei structuri bine formalizate, nu cred că o astfel de inițiativă neclară, confuză, va trezi interes.
Cred că singurii bani care ar putea fi, eventual, atrași în acest mod, sunt, teoretic cel puțin, banii negri și câștigați din acte de corupție de diverși români (pentru că au fost câștigați ușor și poate vor fi repuși în joc cu mai multă lejeritate). Dar nici această ipoteză nu se susține în practică, pentru că acei români despre care vorbim nu vor pune bani într-un astfel de vehicul, tocmai de teamă să nu fie nevoiți să justifice proveniența lor dubioasă…
Iată, pe scurt, ceea ce cred că ar putea să facă de fapt Guvernul pentru sprijinirea reală a antreprenoriatului românesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevărat:
– analiza impactului oricărei legi asupra IMM-urilor, ca să nu mai ajungem în situația din 2009, când un impozit nejustificat a omorât sute de mii de mici întreprinderi;
– crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat (acum există un număr de inițiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente);
– simplificarea în continuare a procedurilor de înființare/modificare/desființare de IMM-uri, crearea de one-stop-shops care să gestioneze afacerile antreprenoriale printr-un singur punct de contact;
– susținerea de către Guvern a dezvoltării și intrării capitalului de risc în România, mai ales pe zona seed, early-stage și Venture-Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite în acest fel în România;
– susținerea finanțărilor europene pentru IMM prin garanții pe cofinanțare și prin simplificarea procedurilor de acordare;
– o abordare sectorială a susținerii IMM care să prioritizeze domeniile care au și susținere europeană, așa cum sunt IT-ul sau green-business-urile;
– crearea și susținerea de rețele și clustere regionale și naționale de cooperare între IMM-uri, centre universitare și centre de cercetare-dezvoltare, care să asigure mai bine atât transferul de know-how, cât și viabilitatea spin-off-urilor și proiectelor rezultate;
– adaptarea cât mai rapidă, din punctul de vedere al structurii, metodei și curriculei, a componentelor de educație antreprenorială din întreg învățământul românesc (dar și din celelalte zone de educație și formare antreprenorială) la un standard european de educație antreprenorială.

Marius Ghenea este președintele companiei FIT Distribution