Astfel, regula care urma să intre în vigoare din 2012 și care obliga firmele românești să achite anticipat, trimestrial, impozitul pe profit devine doar o modalitate de plată opțională, conform proiectului de modificare a Codului Fiscal.
Regula va fi, la fel ca și până acum, declararea și plata impozitului pe profit trimestrial, la încheierea trimestrului anterior și în funcție de rezultatele obținute.
Totodată, vor interveni modificări în ceea ce privește termenele de declarare. Companiile vor declara și plăti impozitul pe profit pentru anul în curs până la data de 25 aprilie 2012 inclusiv. Însă, după această dată, firmele vor avea la dispoziție cu o lună mai puțin pentru a-și întocmi raportările financiare anuale ale impozitului pe profit. Data până la care vor trebui depuse declarațiile anuale pe profit și plătit impozitul va fi 25 martie inclusv a anului următor.

Cresc redevențele pentru exploatarea resurselor naturale

Totodată, Guvernul intenționează să majoreze redevențele pentru resursele minerale și petroliere, potrivit proiectului de ordonanță a guvernului.
Astfel, pentru veniturilor din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile efectuate prin terminalele petroliere ale statului va crește până la 15%, de la 10% în prezent.
Iar cota de 3% din venitul din înmagazinarea subterană a gazelor naturale va fi majorată până la 5%.
Totodată, redevenţa minieră pentru ape minerale naturale la sursă crește de la 2 euro/1.000 litri până la 6 euro/1.000 litri. În plus, MFP prevede majorarea redevențelor și pentru alte resurse precum cărbune, substanţe nemetalifere, pietre preţioase şi semipreţioase, ape geotermale etc.

Neimpozitarea tichetelor de vacanță

O măsură menită să ajute într-o oarecare măsură turismul românesc este neimpozitarea tichetelor de vacanță acordate de angajator. În prezent, contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate angajaţilor este inclusă în categoria veniturilor impozabile.
Prin acest proiect, Finanțele mai dau o veste bună întreprinzătorilor: Codul Fiscal va fi republicat, cu toate modificările și completările prin care a trecut din 2003 încoace, articolele urmând să primească o nouă numerotare.

Activitate dependentă vs. independentă

Prin acest proiect de ordonanță, Guvernul vine cu o nouă încercare de lămurire a diferenței dintre activitatea independentă și cea dependentă desfășurată în special de persoanele fizice și persoanele fizice autorizate (PFA) în baza unor contracte de colaborare sau prestări servicii.
"Orice activitate independentă desfăşurată în baza unui contract/raport juridic poate fi reconsiderată de către autorităţile fiscale ca activitate dependentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, în cazul în care activitatea nu îndeplineşte criterii pentru a fi considerată activitate independentă.
Printre criteriile care definesc preponderent existenţa unei activităţi independente sunt:
a) riscul pe care şi-l asumă contribuabilii;
b) libera alegere a desfăşurării activităţii, a programului de lucru şi a locului de desfăşurare a activităţii;
c) activitatea se poate desfăşura concomitent pentru mai mulţi clienţi;
d) activitatea se poate desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de contribuabili în condiţiile legii", se arată în proiectul Finanțelor.
În plus, proiectul de modificare a Codului Fiscal mai prevede că Guvernul va folosi suma de 16 milioane de dolari SUA în contul datoriei către AVAS a fostei Companii Române de Petrol pentru diminuarea datoriei publice interne. Taxa de un cent pe litru (0,01 dolari americani) s-a aplicat începând din anul 2000 pentru stingerea datoriei la buget a fostei Companii Române de Petrol (CRP), în valoare de 507,3 milioane de dolari. Suma a fost acoperită până la 22 octombrie 2010.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal, publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe mai prevede:
– Tichetele de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii, vor fi scutite de impozite
– Codul fiscal va fi republicat, după aprobarea prin lege a propunerii legislative, iar articolele vor primi o nouă numerotare
– Menținerea și după sfârșitul anului 2011 a taxelor locale majorate pentru autoturisme și pentru cei care au mai multe imobile, introduse în 2010
– Eliminarea perioadei de trei ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Veniturile vor fi impozitate în România în anul următor celui în care contribuabilul a obținut rezidenţa în România
– Exceptarea de la plata contribuţiilor sociale a sumelor primite de angajaţii instituțiilor publice pentru cheltuielile de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pentru delegarea şi detaşarea în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interes de serviciu
– În cazul datoriilor eșalonate la plată, penalitățile de întârziere nu vor fi eșalonate la plată, ci vor fi „amânate și protejate, pe perioada amânării, prin garanții ca și în cazul sumelor eșalonate”
– Eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii şi înscrierea informaţiilor privind calculul şi reţinerea inpozitului în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.