Guvernul are planuri de a majora salariile angajaților din sectorul public, inclusiv a demnitarilor, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Aceste detalii se regăsesc într-un proiect de Ordonanță de Urgență.

Potrivit proiectului citat de știripesurse.ro, de la 1 ianuarie 2024, suma totală a salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie și a indemnizațiilor lunare de încadrare, acordate personalului plătit din fonduri publice conform legislației în vigoare, va fi majorată cu 5% față de nivelul din luna decembrie 2023.

Cum vrea Guvernul să aplice majorările

Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, vor fi majorate cu 5% față de nivelul din luna decembrie 2023.

Salariile de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic vor fi majorate în anul 2024 după cum urmează:

a) De la 1 ianuarie 2024, cu un procent de 13% față de nivelul din luna decembrie 2023;

b) De la 1 august 2024, cu un procent de 7% față de nivelul din luna decembrie 2023.

Guvernul Romaniei
Guvernul României/SURSA FOTO: Dreamstime

Încetarea acordării unor beneficii salariale

Guvernul are în vedere încetarea acordării unor beneficii salariale și înghețarea unor indemnizații în cadrul sistemului bugetar pentru anul viitor, potrivit stiripesurse.ro. Conform proiectului de OUG:

În anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu vor acorda personalului lor bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă.

În anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu vor acorda premii personalului din cadrul acestora.

Modificări la radioul și televiziunea publică

În anul 2024, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune nu vor finanța din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajații proprii a biletelor de valoare. Excepția va fi tichetele de creșă. În plus, nu vor plăti premii sau ore suplimentare din aceste fonduri.

În anul 2024, se pot acorda premii pentru sportivi și echipele tehnice care au obținut performanțe remarcabile la competițiile sportive naționale și internaționale. Se va face acest lucru pentru elevi, studenți, cercetători și profesori care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale și naționale. Și profesorii care i-au pregătit pe aceștia sunt vizați.

În anul 2024, anumite beneficii și drepturi acordate personalului militar, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2023.

Fără ajutoare sau indemnizații la ieșirea la pensie

Guvernul vrea ca în anul 2024, cuantumul compensației bănești, alocației valorice pentru drepturile de hrană, normelor de echipare și drepturilor de echipament să se mențină la nivelul acordat în luna decembrie 2023.

În anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu vor acorda ajutoare sau indemnizații la ieșirea la pensie. Același lucru se aplică și la retragerea sau încetarea raporturilor de muncă/serviciu. Excepție vor fi în cazul situației decesului angajatului.

În anul 2024, rentele viagere conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, vor fi acordate în cuantumul existent în luna decembrie 2023.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, în anul 2024, cuantumul lunar al indemnizației de merit va rămâne la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 de lei