În timpul documentării noastre jurnalistice cu privire la stadiul accesării fondurilor europene, am constatat că Guvernul „aranjează“ cifrele oficiale referitoare la această situație. Astfel, pe site-ul Executivului, sub titlul „Fonduri structurale“, este afișată, o așa- numită „Situație a proiectelor depuse, aprobate, contractate și a plăților efectuate în perioada 2007- 31 iulie 2012“.

Potrivit acestei situații, până la data de 31 iulie 2012, plățile efectuate pentru cele șapte programe finanțate din fonduri europene însumează 18.514,18  milioane lei, ceea ce ar reprezenta circa 4,1 miliarde de euro, adică, un grad de accesare de aproximativ 28% din totalul fondurilor nerambursabile alocate României pentru perioada 2007-2013. Numai că, la cel puțin trei dintre aceste programe, și anume, la POS Mediu, la POS Dezvoltarea Resurselor Umane și la PO Regional, cifrele sunt aranjate în așa fel încât să rezulte un grad de accesare a fondurilor europene mult mai mare decât cel real.

Una spune Guvernul, alta ministerele

Concret, la Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Guvernul afișează plăți efectuate către beneficiari în valoare de 3.193,95 milioane lei, adică, aproximativ 710 milioane de euro. Față de totalul fondurilor alocate acestui program, de 4,51 miliarde de euro (suma nerambursabilă alocată de CE), gradul de accesare ar fi, după cifrele Guvernului, de 15,7%. Or, la solicitarea redacției Capital, Ministerul Mediului și Pădurilor ne-a transmis, în scris, că gradul de accesare la POS Mediu, potrivit ultimelor date centralizate, este doar de 6,14%. Discordanțe există și la cifrele privind PO Regional: în timp ce din cifrele afișate de Guvern rezultă un grad de accesare de 33,4%, Ministerul Dezvoltării Rurale și Turismului ne-a comunicat că, în realitate, gradul de accesare este doar de 21%. La POS DRU, Guvernul afișează ca plăți efectuate cifra de 5.024 milioane de lei, adică 1,16 miliarde euro, ceea ce ar reprezenta 33,5%, din totalul de 3,47 miliarde de euro, suma nerambursabilă alocată acestui program pentru perioada 2007-2013.  În realitate, potrivit datelor transmise redacției de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), la data de 31 iulie 2012,  procentajul de accesare în cadrul acestui program este doar de 7,73%, adică, mai redus cu peste 25 de puncte procente.

Executivul adună mere cu pere!

Am solicitat Biroului de Presă al Guvernului explicații pentru cifrele eronate afișate, în raport cu cele de la ministere. Am primit următoarea explicație în legătură cu diferențele de la POS Mediu: „Referitor la solicitarea dvs., vă putem spune că există o diferenţă între: a) alocarea pentru plăţile către beneficiari, unde gradul pentru 31 iulie este cel de pe site-ul Guvernului României. Plăţile către beneficiari se referă atât la prefinanţarea plătită beneficiarilor, cât şi la rambursarea din fonduri UE şi din bugetul de stat a cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiari; b) rambursarea de la Comisia Europeană, unde gradul de absorbţie este de 6,14% (grad de absorbţie a fondurilor UE în raport cu alocarea UE pentru perioada 2007-2013), aşa cum v-au comunicat colegii de la Ministerul Mediului. Acest procentaj se referă strict la fondurile rambursate de UE României pe POS Mediu, ca urmare a aplicaţiilor de plată/declaraţiilor de cheltuieli transmise la UE. Ambele cifre sunt corecte, dar se referă la lucruri diferite“.

Ne furăm singuri căciula

Păi, tocmai asta am constatat și noi: că Guvernul a ales o formulă de cosmetizare a situației, adunând „mere cu pere“ și prezentând nu gradul efectiv de accesare a fondurilor europene nerambursabile, ci totalul sumelor alocate pentru a fi plătite, atât cele din surse locale (inclusiv cota-parte a beneficiarilor), cât și cele de la UE. Astfel, rezultă un grad de accesare cu mult mai mare decât cel real. Cu alte cuvinte, ne furăm singuri căciula!