Alocarea pentru bugetul MEN s-a făcut din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014 pentru instituţiile de învăţământ superior de stat.

De asemenea, Executivul a decis suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 13.337 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG 71/ 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, OG 17/ 2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi OUG 92/ 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Tot pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale a fost suplimentat prin Hotărâre bugetul MAI pe anul 2014 cu suma de 1.825 mii lei. AGERPRES