Guvernul a dat o nouă interdicție! Ordinul e publicat deja în Monitorul Oficial și îi vizează direct pe elevi. Mai exact, înregistrarea orelor online a fost interzisă.

Ordinul a fost semnat de ministrul Educației, Monica Anisie și stipulează că nregistrarea orelor desfășurate prin intermediul platformelor online este interzisă.

Metodologia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Metodologia cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului precum și prelucrarea datelor cu caracter personal a apărut, vineri seara, în Monitorul Oficial.

Metodologia prevede:

Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților desfășurate online.

Metodologia-cadru mai prevede și categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la articolul 5 din Regulamentul UE 2016/679:

a) numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicația/platforma educațională informatică.

b) imaginea, vocea participanților, după caz

c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice

d) rezultatele ecaluării

e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la cursurile online: nume de utilizator și parolă de acces.

Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal , are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:

  • securitatea în mediul online
  • asigurarea confidențialității datelor
  • preîntâmpinarea riscului pierderii de date
  • împiedicarea modificării datelor cu caracter personal
  • interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal

Conducerea unității de învățământ ia măsuri cu privire la furnizarea informațiilor prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea și datele de contact ale unității de învățământ și, după caz, ale reprezentantului acestuia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.