Guvernul a adoptat miercuri, pe data de 19 octombrie, Ordonanța de Urgență privind licența industrială unică. Aceasta este un document care stabilește cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodată, simplifică procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor și permiselor necesare în vederea desfășurării unei activități industriale.

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Constantin-Daniel Cadariu a fost cel care a anunțat adoptarea Ordonanței de Urgență.

”Guvernul României a adoptat miercuri, 19 octombrie, Ordonanța de Urgență privind licența industrială unică. Actul normativ, inițiat alături de Consiliul Concurenței, stabilește cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodată, simplifică procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor și permiselor necesare în vederea desfășurării unei activități industriale”, a declarat acesta.

Sistemul se va simplifica

Prin acest demers legislativ se va înființa Oficiul pentru Licență Industrială, care va avea rolul de a raționaliza, simplifica și digitaliza a procedurile specifice în vederea obținerii licenței industriale unice. Printre atribuțiile acestui nou organ de specialitate al administrației publice centrale se va număra de asemenea constituirea și administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licențe industriale (PCUEL), care se va integra în sistemul e-guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

”Un singur punct de contact pentru depunerea documentelor, o singură dată! Prin digitalizarea procesului de acordare a licenței industriale unice înlăturăm barierele administrative și, astfel, accelerăm ritmul de dezvoltare a noilor investiții! Antreprenorii vor putea îndeplini de la distanță procedurile specifice, ceea ce înseamnă înjumătățirea timpului acordat acestui scop. Fără cozi, fără dubluri, fără dosare cu șină! 38 de instituții sunt parte a celei mai mari reforme pentru mediul de afaceri, pe care mă bucur că o coordonez. Rezultatul presupune inclusiv facilitarea schimbului de date între sistemele informatice, ceea ce automat va duce la creșterea transparenței!”, a mai spus Cadariu.

Ce reprezintă legea Licenței industriale unice

PCUEL se va interconecta cu sistemele informatice ale autorităților competente, dar și cu datele asociate acestor sisteme, astfel în cât se vor putea partaja între părțile interesate, indiferent de tehnologia care se va folosi.

Intrarea în vigoare a legii Licenței industriale unice reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, aferentă Pilonului III. ”Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice”.