"Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern va conduce la diminuarea datoriilor CFR Marfă către CFR S.A. şi ale CFR S.A. către ANAF. ANAF va primi de la CFR Marfă suma stabilită prin certificatul de atestare eliberat de organul fiscal competent, ca obligaţie fiscală a CFR S.A., iar între CFR Marfă şi CFR S.A. se vor stinge obligaţiile comerciale. Caracterul de urgenţă este justificat de necesitatea stingerii creanţelor către bugetul de stat, atenuând astfel şi impactul social al proceselor de restructurare şi reorganizare a societăţilor comerciale", precizează Executivul într-un comunicat.

Sursa menţionează de asemenea că reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este una dintre ţintele convenite prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere din Aranjamentul Stand-by de tip preventiv dintre România şi FMI.

Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat pe 9 aprilie pe site-ul Ministerului Transporturilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală urma să preia parţial debitul restant al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în cuantum de 119 milioane lei, în timp ce obligaţiile fiscale ale societăţii administrate de ANAF, în sumă de 605,968 milioane lei, urmau să fie transmise CFR Marfă, care să-şi stingă astfel parţial debitul către CFR SA.

"Prin preluarea acestor obligaţii fiscale, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ S.A. este noul debitor al acestor obligaţii fiscale, iar obligaţiile corespunzătoare ale Companiei Naţională de Căi Ferate se sting. Sechestrele asiguratorii aplicate asupra bunurilor Companiei Naţionale de Căi Ferate ‘CFR’ SA pentru executarea obligaţiilor fiscale transmise se menţin în scopul garantării obligaţiilor fiscale ce fac obiectul preluării", se menţiona în proiectul de OUG.
Sursa: Agerpres