Astfel, Germania deţine 32,69% din ponderea în valoarea totală a exporturilor, Italia 13,72%, iar Japonia 12,00%. În ceea ce priveşte importurile, Germania are o pondere de 44,75%, Italia 16%, iar Ucraina 7,66%.

În primul semestru al anului, judeţul Alba a realizat exporturi în valoare totală de aproape 673 milioane de euro şi importuri de peste 347 milioane de euro, soldul operaţiunilor de comerţ exterior fiind unul pozitiv. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu aproape 30%, iar cea a importurilor cu peste 57%.

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în primul semestru, situează judeţul Alba pe locul 11 în exporturi şi pe locul 17 în importurile ţării.

Cel mai mult s-au exportat lemn şi articole din lemn, mijloace de transport, maşini, aparate şi echipamente electrice. În valoarea importurilor judeţului, primele locuri sunt ocupate de mijloace de transport, maşini, aparate şi echipamente electrice, metale comune şi articole din metal.

AGERPRES