În ceea ce priveşte profitul după impozitare, acesta a depăşit 293 milioane lei, comparativ cu pierderi de 585,6 milioane lei în perioada similară a anului trecut. 

'În primele trei luni din 2017, Fondul a vândut integral participaţia în Oil Terminal şi o parte din deţinerea în Banca Transilvania. Câştigul net din vânzarea acestor participaţii a fost de 6.316.210 lei reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare (10.781.733 lei) şi valoarea netă contabilă a participaţiilor la data vânzării (10.576.044 lei) la care se adaugă câştigul net nerealizat aferent acestor instrumente vândute, transferat din capitalurile proprii (alte elemente ale rezultatului global) în contul de profit sau pierdere, la data derecunoaşterii lor (6.110.521 Lei)', se arată în document. 

Potrivit acestuia, câştigurile nete nerealizate din evaluarea participaţiilor la valoare justă prin profit sau pierdere în valoare de 296,1 milioane, au fost generate în principal de OMV Petrom, ca urmare a evoluţiei pozitive a preţului acţiunilor acestei companii în primul trimestru al anului 2017 (preţul acţiunii a crescut cu 15,9%).

AGERPRES