Ministerul Finanţelor devine tot mai strict în recunoaşterea deducerilor la calculul impozitelor, forţând astfel firmele să plătească taxe mai mari la buget.

Deducerile la calculul impozitului reprezintă pentru companii cea mai simplă metodă de „optimizare fiscală“, adi­că de micşorare, în limite legale, a sumelor datorate statului. La rândul lor, Finanţele se folosesc de prevederile, uneori interpretabile, ale Codului fiscal pentru a nu recunoaşte anumite cheltuieli, considerate de firme deductibile şi, prin urmare, scăzute înainte de aplicarea impozitului. Din acest motiv, în timpul controalelor, inspectorii Fiscului cresc în multe cazuri obligaţiile de plată ale firmelor la buget.

Companiile şi consultanţii fiscali au solicitat recent ministerului să actualizeze nivelul ratei dobânzii deductibile pentru împrumuturile în valută luate de la acţionari. Modificările sunt aşteptate de comunitatea de afaceri care, presată de situaţia economică şi în lipsa posibilităţii de a lua credite de la bănci – pentru care dobânzile sunt integral deductibile -, apelează mai degrabă la împrumuturi de la alţi acţionari.

Potrivit Codului fiscal, aceste dobânzi sunt deductibile în limita a 7%, în timp ce piaţa impune dobânzi care urcă până la 15%. „Ministerul Finanţelor mai are suficient timp pentru a modifica, prin norme, limita maximă a ratei dobânzii deductibile, primul termen de plată al impozitului pe profit fiind 25 aprilie 2009. Până recent, situaţia economică a fost stabilă şi nu a fost necesară o schimbare a nivelului acestei limite.  Istoric vorbind, Finanţele au luat în calcul condiţiile de piaţă efective în fiecare an, limita fluctuând de la 9% la 6% şi la 7%. Aşadar, o vor putea face şi acum, în noul context economic“, ex­pli­că An­gela Roş­ca, partner TaxHouse. Potrivit acesteia, nivelul ar putea fi calculat în funcţie de Euribor plus o marjă de risc rezonabilă pentru România în acest moment.

Concret, este vorba despre dobânzile practicate la alte împrumuturi decât cele acordate de bănci şi instituţii financiare. Astfel, împrumuturile vizate ar fi cele acordate în cadrul unui grup de companii, de către un acţionar sau de către alte societăţi, fie ele persoane afiliate ale debitorului sau terţe părţi.

Deduceri mai mici, impozite mai mari

„În cazul în care nivelul dobânzii deductibile va fi menţinut la 7%, companiile vor plăti, implicit, un impozit pe profit mai mare, fapt care le-ar îngreuna situaţia, din cauza dificultăţilor economice din prezent“, afirmă Angela Roşca.

În fapt, prin această limitare, Finanţele pot să descurajeze repatrierea pro­­fi­turilor. Separat de această li­mitare, pen­tru a re­cu­noaş­te dobânda ca fiind cheltuială de­ductibilă integral, Codul fis­cal impune o altă limitare – aceea a gradului de îndatorare a com­paniilor. Astfel, dacă o companie are capitaluri proprii negative sau raportul dintre totalul datoriilor pe termen lung (peste un an) şi capitalurile proprii este mai mare de trei la unu, cheltuielile cu dobânzile devin nedeductibile până la redresarea raportului în limita impusă. Finanţele îşi propun, în acest mod, să încurajeze capitalizarea companiilor în locul finanţării preponderente prin împrumuturi de la societăţi nespecializate.

În schimb, dobânzile la împrumuturile de la instituţii de credit române sau străine, instituţii financiare nebancare, persoane juridice care acordă credite conform legii, bănci internaţionale de dezvoltare, îm­prumuturi ga­­ranta­te de stat, obli­gaţiuni tran­zac­ţio­nate pe o piaţă reglementată sunt integral deductibile. Pe de altă parte, Finanţele vor să limiteze unele deduceri acordate în prezent pentru a mai strânge bani la buget.

Povară suplimentară pentru autoturismele deţinute de firme

Una dintre propunerile de modificare a Codului fiscal, luate în calcul de Finanţe, este limitarea la 50%, în loc de 100%, a cheltuielilor deductibile de exploatare a autoturismelor la stabilirea impozitului pe profit. Finanţele motivea­ză că un au­toturism este folosit atât în scop de serviciu, cât şi în scop personal, iar cheltu­iala ar trebui îm­păr­­ţită între angajat şi angajator.

Modificările la Codul fiscal urmează să fie făcute publice până la sfârşitul acestei luni.

Solicitare
companiile cer Ministerului Finanţelor să majoreze pragul de deducere a dobânzii, aflate în prezent la 7%, pentru împrumuturile de la acţionar

Propunere
Finanţele vor să limiteze la 50% cheltuielile deductibile cu autoturismele companiilor, motivând că acestea sunt folosite şi în scop personal