Astfel, oficialii Fiscului au discutat cu firmele despre implicaţiile şi modificările aduse legislaţiei fiscale prin OG nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală şi prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei.

Preşedintele Fiscului, Sorin Blejnar, spune că aceste întâlniri urmăresc îmbunătăţirea relaţiei dintre instituţia pe care o conduce şi firme, după ce a observat fenomenul şi în alte ţări. "Aceste întâlniri cu contribuabilii fac parte din strategia ANAF de îmbunătăţire a relaţiei Fisc – contribuabil. Prin natura meseriei am vizitat câteva administraţii europene şi am constatat că legătura între contribuabili şi Fisc este mult mai strânsă", a declarat acesta.

Şeful ANAF spune că Fiscul doreşte să ajute contribuabilii, printr-o legislaţie coerentă şi corect aplicată, pe de-o parte, dar şi prin combaterea evaziunii fiscale pentru eliminarea concurenţei neloiale. "Încercăm să fim altfel! Nu ştiu dacă vom reuşi să fim de mâine o instituţie mai corectă, mai eficientă şi mai apropiată de contribuabil, dar vă promit că ne străduim. Consider că astăzi, din punct de vedere al eficienţei şi transparenţei activităţii ANAF suntem într-o etapă net superioară faţă de anii precedenţi", a declarat Sorin Blejnar, în timpul reuniunii.

Fiscul a discutat cu firmele despre următoarele subiecte:
– simplificarea sistemului declarativ şi de plată
măsuri de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară
– întărirea disciplinei fiscale şi combaterea evaziunii fiscale
– reglementarea unui regim juridic special al penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale eşalonate la plată
– încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante la data de 31.08.2011 prin anularea penalităţilor de întârziere;
– modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor;
eliminarea obligaţiei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an de la data începerii lucrărilor sau de la ultima decontare;
– reglementarea posibilităţii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi creanţele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entităţile care realizează achiziţiile publice;
– clarificarea regimului juridic al procedurii de revendicare a unor perioade fiscale verificate în sensul declanşării revendicării numai după comunicarea unei decizii de revendicare, care poate fi contestată la structura specializată în soluţionarea contestaţiilor;
– îmbunătăţirea relaţiei contribuabil – administraţie fiscală prin reglementarea obligaţiei Fiscului de a include în raportul de inspecţie fiscală atât punctul de vedere al contribuabilului cu privire la constatările inspecţiei fiscale, cât şi opinia sa, argumentată în drept şi în fapt, faţă de acest punct de vedere.

ANAF anunţă că va continua aceste întâlniri, astfel încât cât mai multe categorii de contribuabili să aibă acces la ele şi pentru a acoperi cât mai bine problematica legată de modificările legislative.