„Companiile de credit de consum membre ale ALB au acordat în primul semestru din 2016 împrumuturi noi în valoare de 1,55 miliarde lei, cu 35% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii cererii pentru creditele de valoare peste medie, tendinţă ce reflectă creşterea încrederii consumatorilor în situaţia economică la nivel naţional. Împrumuturile destinate consumului personal au cea mai mare pondere în totalul finanţărilor noi acordate de companiile de credit de consum membre ale ALB, respectiv 89,4%. Creditele auto acordate de instituţiile financiare nebancare deţin o cota de doar 2,2%, în timp ce creditele industriale reprezintă 8,4% din totalul finanţărilor noi”, se arată înttr-un comunicat al ALB România. 

Potrivit acestuia, împrumuturile noi destinate consumului personal au crescut cu 32% în primul semestru în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

'Creditele de nevoi personale au înregistrat cel mai ridicat ritm de creştere, respectiv 53 % comparativ cu primul semestru al anului trecut, pe fondul dinamicii pozitive a consumului populaţiei şi a creşterii economice. Considerăm că avansul semnificativ al creditelor de nevoi personale s-a datorat în principal majorării bazei de clienţi a companiilor de credit de consum membre ale ALB, majorare datorată pe de o parte creşterii apetenţei consumatorilor faţă de aceste instrumente de finanţare şi, pe de altă parte, scăderii costurilor totale de acordare, fapt ce a determinat şi cresterea valorii creditelor contractate. Finanţările noi acordate prin intermediul cardurilor de credit de către instituţiile financiare nebancare membre ale ALB au atins valoarea de 573 milioane lei în primul semestru din 2016, în creştere cu 14% comparativ cu acelaşi semestru din 2015', menţionează sursa citată. 

Conform comunicatului, în ultimii trei ani, ponderea finanţărilor noi acordate prin intermediul cardurilor de credit s-a diminuat de la 49% din total în 2013 la 41% în prezent, în favoarea creditelor de nevoi personale. 

'Devine tot mai vizibilă preferinţa clienţilor de a limita utilizarea cardurilor de credit pentru finanţarea nevoilor imediate de valoare scăzută, în timp ce pentru finanţarea achiziţiilor de valoare ridicată contractează credite de nevoi personale, fapt ce a determinat creşterea continuă a ponderii acestora în totalul finanţărilor. Creditele noi acordate direct la punctele de vânzare de IFN-urile membre ale ALB s-au majorat cu 17% în prima jumătate a anului, însă au înregistrat un ritm de creştere mai modest în comparaţie cu dinamica creditelor de nevoi personale, diminuându-şi treptat ponderea în totalul creditelor destinate consumului personal la doar 8% în iunie faţă de 10% acum trei ani', se mai spune în comunicat. 

La finele celui de-al doilea trimestru, soldul total al creditelor acordate de membrii industriei de credit de consum din cadrul ALB a atins valoarea de 3,8 miliarde lei, în creştere cu 4,4% în comparaţie cu luna iunie a anului trecut. 

'În ceea ce priveşte structura acestora, împrumuturile destinate consumului personal au cea mai ridicată pondere (91,9 %), în timp ce creditele auto deţin o pondere mai mare (4,7%) în comparaţie cu structura finanţărilor noi, datorită maturităţilor mai lungi şi valorilor medii mai mari, creditele industriale atingând doar 3,4% din total. Conform estimărilor noastre, companiile de credit de consum membre ale ALB deţin o cotă de aproximativ 80% în totalul finanţărilor pentru consum acordate de instituţiile financiare nebancare din România', informează ALB România.