Fondurile vor fi alocate de la bugetul UE şi de la cel naţional pentru modernizarea agriculturii

Primele finanţări europene pentru agricultură vor fi disponibile în 2008. Cei interesaţi să dezvolte proiecte în acest sector pot afla cum pot obţine banii din Ghidul Solicitantului, publicat de curând.

68-6584-42_d00050321801x2700.jpgO livadă din comuna Târgu Frumos, judeţul Iaşi, a fost primul proiect de pomicultură din ţară realizat cu finanţare SAPARD. Circa 30 de hectare de teren au fost plantate cu meri şi cireşi. Valoarea totală a proiectului, finalizat în urmă cu doi ani, a fost de 46.000 de euro, din care jumătate au fost fonduri europene. „Prima tranşă de bani a sosit neaşteptat de repede, în doar două săptămâni de la semnarea actelor. În schimb, de la depunerea cererii de finanţare şi până a fost aprobat dosarul au trecut patru luni. Am crezut că o să mă îmbolnăvesc. M-au întors de nu ştiu câte ori din drum cu actele fiindcă am greşit ceva şi ieşea o diferenţă de 17.000 de lei vechi“, îşi aminteşte Vasile-Dănuţ Băianu, administratorul firmei Multiprior. De aceea, Băianu le recomandă celor ce vor să acceseze viitoarele fonduri europene să aibă răbdare, fiindcă se cer foarte multe documente şi să fie foarte atenţi la actele solicitate.

Dacă întocmirea proiectului nu a constituit o problemă, fiindcă fiul său are firmă de consultanţă, în schimb, Băianu a avut o experinţă neplăcută cu împrumutul pe care l-a luat pentru cofinanţare. „M-am trezit că, la scurt timp după ce am luat cei 60.000 de dolari de la bancă, dobânda a crescut de la 8,5% la 15%.

Imprumutul era, de fapt, acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin intermediul unei bănci de la noi. Am decis să fac un efort şi să rambursez integral împrumutul“, explică acesta. Cu toate că s-a izbit de numeroase dificultăţi, Vasile Băianu a mai obţinut 40.000 de euro, tot din fonduri SAPARD, pentru achiziţionarea şi instalarea unui sistem de irigare a livezii. Anul viitor vrea să construiască şi un depozit pentru fructe, tot cu fonduri europene.

A apărut primul Ghid al Solicitantului

Planul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) nu are încă aprobarea Bruxelles-ului. În baza acestuia, Comisia Europeană va aloca României peste opt miliarde de euro, în perioada 2007-2013, prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Optimişti, reprezentanţii Ministerului Agriculturii afirmă că PNDR va primi undă verde cel târziu la sfârşitul lunii octombrie, iar primele tranşe de bani vor sosi în ţară la începutul anului viitor. De aceea, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a pregătit pentru consultare primul ghid de accesare a fondurilor post-aderare, pentru modernizarea exploataţiilor agricole. Astfel, Vasile Băianu, dar şi alţi proprietari de ferme, indiferent că este vorba de persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, fie persoane juridice, pot obţine informaţiile de care au nevoie pentru finanţare.

Pentru modernizarea fermelor din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor, UE şi Guvernul României vor pune la dispoziţia solicitanţilor circa 675 de milioane de euro. Ponderea fondurilor nerambursabile este între 45% şi 75% din valoarea eligibilă a proiectului, în funcţie de zona unde se realizează investiţia. Valoarea maximă este de un milion de euro, pentru un proiect de investiţii, şi de 1,5 milioane de euro, dacă proiectul include şi investiţii pentru obţinerea energiei regenerabile. Anumite cheltuieli, legate de taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate etc, sunt deductibile. Acestea nu trebuie să depăşească 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă sunt prevăzute şi construcţii, sau 5%, în cazul în care nu sunt prevăzute construcţii. Proiectul trebuie depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) din judeţul în care se realizează investiţia. După aprobarea cererii de finanţare, în cel mult trei luni de la semnarea contractului, beneficiarul trebuie să prezinte dosarul de achiziţii şi declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererii de plată. Acesta îşi stabileşte astfel, singur, etapele în care urmează să primescă banii de la OJPDRP.

Finanţare

1,5 milioane de euro reprezintă suma maximă care va fi acordată pentru realizarea proiectului, în cazul în care acesta include şi investiţii pentru obţinerea de energie regenerabilă.

Ce proiecte se finanţează?

• Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă
• Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri necesare proiectului
• Achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate (se acceptă şi în leasing)
• Achiziţionarea de terenuri pentru construcţii cu scop productiv
• Înfiinţarea plantaţiilor viticole
• Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie şi pomi fructiferi
• Investiţii pentru producerea şi/sau utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul fermei
• Investiţiile necesare adaptării pentru agricultura ecologică.

Ce documente sunt necesare?

• Studiu de fezabilitate pentru achiziţii cu lucrări de construcţii-montaj sau memoriu jusiticativ, în cazul în care nu sunt necesare aceste lucrări
• Bilanţul din anul precedent
• Actul de proprietate al terenului sau clădirii pe care sunt/vor fi realizate investiţiile
• Certificatul de urbanism/autorizaţie de construcţie pentru proiectele care prevăd construcţii noi/extinderi, modernizări
• Certificate care atestă lipsa datoriilor fiscale şi sociale, emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice
• Declaraţia pe propria răspundere prin care solicitantul confirmă că nu are obligaţii către bănci
• Copie după diploma de studii a responsabilului legal sau a responsabilului tehnic de proiect, care să dovedească pregătirea profesională în domeniu.