Bacşişurile oferite la cazinou crupierilor, ospătarilor şi casierilor vor fi evidenţiate separat în contabilitate şi considerate venituri ale organizatorului, putând fi împărţite angajaţilor de către conducere, iar personalul care deserveşte sala va fi obligat să poarte doar uniforme fără buzunare.

Condiţiile sunt introduse în normele de aplicare a ordonanţei privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate de Guvern prin hotărâre.

„Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate. Personalul care deserveşte sala de joc (crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari şi alţii asemenea) trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare”, se arată în hotărârea Guvernului.

Jocuri de noroc, doar cu licenţă de la Ministerul Finanţelor

Jocurile de noroc pot fi organizate numai în baza licenţei emise de Ministerul Finanţelor, pentru activităţi loto, cazinou, pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă, slot-machine, bingo în săli de joc şi prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune. Un operator economic care intenţionează să organizeze două sau mai multe jocuri de noroc este obligat să solicite licenţă pentru fiecare activitate în parte.

Licenţa se acordă individual, este valabilă pentru o perioadă de cinci ani de la data şi netransmisibilă.

În situaţia în care operatorii nu fac dovada plăţii taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25 inclusivă a lunii următoare celei în care documentaţia a fost avizată, aprobarea se revocă de drept.

Pentru anul 2009, taxele aferente licenţei de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare joc de noroc pentru care Loteria Română beneficiază de licenţă se achită numai pentru trimestrul IV, respectiv 25% din taxele anuale datorate.

Prin exploatarea în mod direct a jocurilor de noroc se înţelege folosirea doar a personalului propriu angajat. Pentru realizarea activităţilor conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, paza şi transportul de valori, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a mijloacelor de joc sau a spaţiului în care se organizează jocuri de noroc, operatorii pot încheia contracte cu persoane fizice sau juridice.

Şanse egale pentru participanţii la jocuri de noroc

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure participanţilor la jocurile de noroc şanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard şi de abilitate a participanţilor la jocurile de noroc. La jocul de bingo, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% şi maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

Conform actului normativ, prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure transmiterea în direct a extragerii de numere.

Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influenţa substanţelor halucinogene, al celor care nu au o ţinută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii.

Programele de joc nu sunt transmisibile în cazul transferului instalaţiilor de la un organizator la altul, cu excepţia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adăugate acestora.

Doar cu bani la cazinou!

Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere.

Organizatorii vor gestiona evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic, iar baza de date constituite va fi păstrată minimum 5 ani.

Personalul de execuţie din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin şcolarizare în ţară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetăţenii străini.

SURSA: Mediafax